Aktualizované znění statutů fondů kvalifikovaných investorů

29.6.2018

Investiční společnost informuje, že ke dni 29. června 2018 byly aktualizovány statuty obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kvalifikovaných investorů, a to:

1) J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond

2) J&T FVE uzavřený podílový fond

3) J&T REALITY OPF otevřený podílový fond

4) J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Aktualizace proběhla v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů. Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k drobným formálním úpravám nebo zpřesnění textu. Konkrétně se jedná o úpravy v níže uvedených bodech statutů:

 

 • I)           Vymezení pojmů: byly formálně upraveny některé vymezení pojmů podle platných právních předpisů a v souladu

se zápisem v obchodním rejstříku (CDCP, depozitář, investiční společnost, J&T Banka a.s., základní investiční fond aj.)

 • 1.6.       Údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 1.8.       Údaje o osobě auditora fondu
 • 1.13.     Zpřesnění textu (týká se pouze J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE)
 • 2.1.       Údaje o osobě obhospodařovatele
 • 2.5.       Údaje o vedoucích osobách obhospodařovatele
 • 2.10.     Údaje o osobě auditora obhospodařovatele
 • 5.1.       Údaje o osobě depozitáře
 • 6.1.       Úprava identifikačních údajů vyjmenovaných společností v souladu s jejich zápisem v obchodním rejstříku (týká

se pouze J&T FVE a J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE)

 • 6.19.     Zpřesnění textu a úprava definice kvalifikovaného investora
 • 8.          Informace o historické výkonnosti fondu
 • 12.        Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1.  Celková nákladovost
 • 12.2.3.  Zpřesnění textu pro výpočet úplaty obhospodařovatele (s výjimkou J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE)
 • 13.1.     Zpřesnění textu
 • 13.4.     Zpřesnění textu (týká se pouze J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE)
 • 13.8.     Zpřesnění textu

 

Ve statutech nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty pro jednotlivé investiční fondy kvalifikovaných investorů naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů