Oznámení o obnovení odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA

21.1.2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to s účinností od 24.1.2005 - 00:00 hod.

K pozastavení došlo v souladu s projektem sloučení fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílové fondy). Toto sloučení bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/85/2004/1 ze dne 22. září 2004, které nabylo právní moci dne 30. září 2004, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

Podílníci jsou o této skutečnosti informováni v souladu se statutem fondu.