Změna Obchodních podmínek od 01.02.2015

30.12.2014

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek platných od 01.02.2015.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na kompletní změnu Obchodních podmínek účinnou od  01.02.2015. Změny se týkají hlavně doplnění některých článků Podmínek a upřesnění konkrétních definic, a to zejména ve spojitosti s plánovaným uzavíráním smluv s distributory. Obchodní podmínky byly také přeformulovány tak, aby byly přehlednější.