Zveřejnění aktualizovaného znění statutů fondů 11.5.2007

11.5.2007

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že s účinností 11. května 2007 jsou v souladu s ustanovením zákona č. 189/2004 Sb o kolektivním investování aktualizovány údaje, uvedené ve statutech a zjednodušených statutech obhospodařovaných fondů kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a ve statutu fondu kolektivního investování EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Předmětem této změny jsou informace o výkonnosti, skutečných i předpokládaných výsledcích hospodaření fondu kolektivního investování, která vyžadují pravidelnou aktualizaci a další jednoduché změny, která se netýkají postavení nebo zájmů podílníků fondů kolektivního investování. Uvedené změny nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.