Aktuality

Otevřený podílový fond CORUS GARANT, který obhospodařuje od roku 1999 investiční společnost J&T Asset Management, je připraven na základě uděleného souhlasu Komise pro cenné papíry ke sloučení s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA - P otevřený podílový fond peněžního trhu.

Přes řadu legislativních problémů probíhá v investičních společnostech přeměna investičních fondů vzniklých v kupónové privatizaci na otevřené podílové fondy.
Investiční společnosti J&T Asset Management od poloviny loňského roku Komise pro cenné papíry schválila přeměnu už 11 fondů,  které postupně vytváří rodinu otevřených podílových fondů J&T AM PERSPEKTIVA.

Komise pro cenné papíry udělila dne 15. 11. 2000 povolení ke sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP 94 - otevřený podílový fond (dále také slučovaný podílový fond) s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - A globální akciový otevřený podílový fond (dále také přejímající podílový fond).

Rodina otevřených podílových fondů J&T Asset Management PERSPEKTIVA je vytvořena.

Komise pro cenné papíry povolila otevření bývalého Veletržního uzavřeného podílového fondu, spravovaného investiční společností J&T Asset Management (J&T AM). Nově vzniklý subjekt se stane prvním z pilířů rodiny otevřených podílových fondů, kterou J&T AM vytváří. Rodina fondů skupiny J&T AM PERSPEKTIVA bude vytvořena z celkem 14 fondů s majetkem kolem 1,4 miliardy korun, které v současné době J&T Asset Management spravuje.