J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc 0.77 %
3 měsíce 2.54 %
6 měsíců 4.27 %
1 rok 7.57 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.12 %
k min. IH (p.a.) 2.57 %
Období %
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %
2019 10.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 343,251.60
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 18,352.95
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 18,352.95
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 64,899.87
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 64,899.87
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 258,759.55
Akcie 6,914.62
Podílové listy 251,844.93
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,239.23
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.49 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.43 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 11.16 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 6.12 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 4.23 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.77 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.73 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.52 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 2.95 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.93 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.72 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.71 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.65 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 2.64 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.32 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 2.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.08 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 2.03 %
SPDR Gold Shares 2.03 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 2.01 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.89 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.73 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.69 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.63 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.52 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.51 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.47 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.76 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.69 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 137 495 6 032 747,00 2 567 569 3 020 741,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích. Poklesly ceny také evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Dvouciferné ztráty si připsaly ceny ropy, které reagovaly na propad v letecké dopravě. V lednu jsme investovali volné finanční prostředky ve fondu do korunového dluhopisového fondu J&T Money. Rovněž jsme přistoupili k přesunu části akciových pozic do tzv. investic Environmental, Social and Governance (ESG), které zohledňují přístup firem k životnímu prostředí nebo dopad investic na společnost. Důvodem je zejména jejich lepší předpokládaná výkonnost. Uzavřeli jsme proto polovinu pozice v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Ty to prostředky jsme investovali do indexového fondu společnosti iShares na index MSCI US Extended ESG Focus. Následující týdny očekáváme zvýšenou volatilitu na trzích, i když poslední zprávy o vývinu vakcíny proti smrtícímu koronaviru jsou spíše optimistické. Centrální banky pokračují v uvolněné měnové politice a čínská vláda přichází navíc s fiskálním stimulem. To by mohlo přinést poměrně rychlé obnovení utlumené poptávky a ekonomické aktivity. V následujícím období budeme pokračovat v přesunu části pozic do tzv. ESG investic.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
343 757 266,76
Aktuální hodnota PL
1,1880
Změna aktuální hodnoty PL
0,20 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc