J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 10.07.2020

Období %
1 měsíc 0.48 %
3 měsíce 7.29 %
6 měsíců -1.71 %
1 rok 1.68 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.43 %
k min. IH (p.a.) 2.15 %
Období %
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %
2019 10.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 10.07.2020

Struktura majetku k datu 10.07.2020

Struktura aktiv k datu 30.06.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 344,991.66
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 22,690.27
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 16,370.27
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 6,320.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 73,295.99
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 73,295.99
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 248,731.57
Akcie 6,314.67
Podílové listy 242,416.90
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 273.83
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2020

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.29 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 10.98 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 10.80 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 5.86 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.58 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.54 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.39 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 3.02 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.80 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 2.71 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.69 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.69 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 2.67 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 2.52 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.33 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 2.28 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.12 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 1.93 %
SPDR Gold Shares 1.88 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 1.81 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 1.79 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.70 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.66 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 1.66 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.52 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.40 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.39 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.39 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.85 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.78 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.68 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 384 017 3 873 618,00 2 147 796 2 448 646,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2020

V červnu pokračoval růst cen rizikových aktiv poté, co se začala uvolňovat opatření proti šíření koronaviru a přicházela lepší data o obnově ekonomické aktivity nejen v Číně ale i USA. Posílily zejména aktiva v rozvíjejících se zemích a Evropě. V těchto regionech se dařilo jak cenám dluhopisů, tak i akciím. Komodity v červnu pokračovaly v růstu především díky energiím a technickým kovů. Cena zlata vzrostla o další 3,7%. V červnu jsme investovali volnou hotovost do instrumentů na dluhopisy a realitní instrumenty. Dokoupili jsme fond ETF iShares EURO Govt 10-15YR na evropské státní obligace. Rovněž jsme investovali do dluhopisu EPH Financing se splatností 2025 s kuponem 4,5%. V portfoliu jsme navýšili váhu v ETF na evropské nemovitosti BNP FTSE EPRA/NAREIT. Očekáváme, že by se situace na trzích a v ekonomice nadále měla v následujícím období vracet do normálu. Vzhledem k vysokým valuacím a přetrvávající nejistotě ohledně výsledkové sezony za 2. kvartál může dojít krátkodobě k vybírání zisků na akciích. Investoři budou sledovat ukazatelé ekonomické aktivity především z trhu práce a průmyslu. V následujícím období budeme zřejmě dále realizovat nadvážené pozice v akciích a navyšovat podíl v dluhopisech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 10.07.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
338 166 756,37
Aktuální hodnota PL
1,1548
Změna aktuální hodnoty PL
0,14 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc