J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.09.2019

Období %
1 měsíc 1.30 %
3 měsíce 2.12 %
6 měsíců 3.15 %
1 rok 3.32 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.64 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2013 N/A
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.09.2019

Struktura majetku k datu 15.09.2019

Struktura aktiv k datu 31.08.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 330,285.39
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,264.20
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,264.20
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 57,454.43
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 57,454.43
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 265,566.76
Akcie 6,852.92
Podílové listy 258,713.83
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 0.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2019

Cenný papír %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 11.79 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.52 %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.48 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 6.14 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5.81 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 4.47 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.99 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.84 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.67 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.98 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.96 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.84 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.83 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.21 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 2.15 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.14 %
SPDR Gold Shares 2.12 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 2.10 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 2.01 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.77 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.75 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.75 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.68 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.62 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.56 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.50 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 0.94 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 935 214 4 459 986,00 713 614 808 061,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2019

Riziková aktiva v srpnu zaznamenala korekci poté, co dále eskaloval obchodní spor mezi USA a Čínou. Výsledková sezóna se v USA dále vyvíjela solidně, nicméně obavy ze zpomalení růstu na trhu převládly. Oproti tomu posílily realitní trusty a vládní dluhopisy v USA a Evropě. Komoditám se v srpnu nedařilo, když korigovaly všechny sektory s výjimkou vzácných kovů. Začátkem srpna jsme realizovali zisky na rizikových aktivech, abychom vyrovnali částečně nadváženou pozici především na akciích. Uprodali jsme ETF na japonský trh a akcie malých společností. Uprodali jsme také ETF na zlato, které v posledních týdnech výrazně posílilo. Navýšili jsme také podíl v dluhopisech prostřednictvím nákupu dluhopisu developerské společnosti Passerinvest a dluhopisového fondu J&T Flexibilní dluhopisový. V září se investoři zaměří na výsledek zasedání Evropské centrální banky. Část trhu očekává, že by ECB mohla přistoupit k dalšímu uvolnění monetární politiky. To by mohlo podpořit ceny evropských aktiv. Trh bude dále sledovat další vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou, které se v posledních týdnech střídavě vyostřují. V následujícím období budeme dále dokupovat především instrumenty na riziková aktiva.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.09.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
6 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
327 136 121,68
Aktuální hodnota PL
1,1444
Změna aktuální hodnoty PL
0,44 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc