J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 30.11.2019

Období %
1 měsíc 0.49 %
3 měsíce 1.69 %
6 měsíců 4.51 %
1 rok 6.71 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.77 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2013 N/A
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 30.11.2019

Struktura majetku k datu 30.11.2019

Struktura aktiv k datu 30.11.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 336,846.70
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 14,955.45
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 14,955.45
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 57,276.37
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 57,276.37
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 263,496.50
Akcie 6,501.89
Podílové listy 256,994.61
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,118.38
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.11.2019

Cenný papír %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 11.41 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.29 %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.29 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 6.12 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5.88 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 4.16 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.91 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.84 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.66 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.96 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.80 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.78 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.72 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.35 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.11 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 2.01 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 2.01 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.99 %
SPDR Gold Shares 1.95 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.80 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.74 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.64 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.62 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.59 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.56 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.76 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.71 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 11.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 641 475 4 201 543,00 2 420 832 2 793 550,00

Komentář portfolio managera k datu 30.11.2019

Riziková aktiva v listopadu převážně posilovala ale jen na rozvíjejících trzích. Dařilo se americkým ale i evropským akciím. Jejich ceny podporuje expanzivní měnová politika centrálních bank, odklad Brexitu ale i pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Mírně oslabovaly akcie na rozvíjejících se trzích. Naopak oslabily vládní dluhopisy v Evropě i v USA. Komoditám se v listopadu poměrně dařilo, když posílily zejména ropa a některé zemědělské komodity. Naopak oslabovaly vzácné a průmyslové kovy. V listopadu jsme dále realizovali zisky na rizikových aktivech a prodávali především akciové instrumenty. Snížili jsme zastoupení v ETF na technologický index NASDAQ Composite a japonské akcie. Zvyšovali jsme naopak zastoupení v dluhopisech. Dokupovali jsme ETF na americké státní dluhopisy i korunový fond J&T Bond. Během uplynulého měsíce se na kladném výnosu fondu podílely zejména indexové fondy na americké akcie a realitní trusty v Evropě. V prosinci se investoři zaměří na výsledek voleb ve Velké Británii. Zajímat se budou rovněž o další komentáře ze stran centrálních bankéřů hlavních ekonomik ohledně směrování budoucí měnové politiky. Trh bude s nadějí sledovat další vývoj v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Velmi sledované budou také ekonomické ukazatelé především z průmyslu a trhu práce v USA, Číně ale i Evropě. V následujícím období budeme dále dokupovat dluhopisové instrumenty a prodávat akciové fondy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 30.11.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
6 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
332 605 744,22
Aktuální hodnota PL
1,1586
Změna aktuální hodnoty PL
0,29 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc