J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 03.04.2020

Období %
1 měsíc -10.18 %
3 měsíce -11.26 %
6 měsíců -9.26 %
1 rok -6.92 %
od zahájení činnosti (p.a.) 0.73 %
k min. IH (p.a.) -0.48 %
Období %
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %
2019 10.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 03.04.2020

Struktura majetku k datu 03.04.2020

Struktura aktiv k datu 31.03.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 319,732.45
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 26,636.76
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 13,836.76
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,800.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 61,407.19
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 61,407.19
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 231,421.40
Akcie 5,834.64
Podílové listy 225,586.75
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 267.10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2020

Cenný papír %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 11.64 %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.53 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.30 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 5.73 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.88 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.86 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.53 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.96 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.92 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 2.89 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 2.88 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.80 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.52 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 2.46 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.11 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.10 %
SPDR Gold Shares 1.91 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 1.80 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 1.79 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 1.77 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.77 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 1.69 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.67 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.55 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.49 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.42 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.34 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.87 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.86 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.75 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 831 011 4 028 821,00 5 037 111 5 308 174,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2020

Letošní březen se zapsal jako jeden z nejhorších měsíců pro riziková aktiva v historii. Téměř všechna zaznamenala dvouciferné ztráty v reakci na globální ochromení ekonomické aktivity v důsledku šíření nového viru. Posílily jen ceny státních dluhopisů v USA a zlato, kterým pomohly centrální banky snížením sazeb a započetím programu nákup aktiv, který nemá v historii obdoby. Cena ropy zaznamenala nejhorší kalendářní měsíc v historii vůbec v důsledku dalšího propadu poptávky. V první polovině března jsme reagovali na extrémní volatilitu a generovali hotovostní rezervu na portfoliu fondu. Museli jsme tak reagovat především na oslabování koruny vůči euru a dolaru. Prodávali jsme především dluhopisové investice a částečně jsme tak vyrovnali nadváženou pozici ve stabilní složce portfolia. V závěru měsíce přece jen jsme využili levných cen na trzích a dokupovali akciové investice. Koupili jsme indexový fond společnosti iShares na index MSCI Europe ESG Screen a americké realitní trusty. Následující týdny očekáváme nadále zvýšenou volatilitu na trzích, když šíření smrtícího koronaviru bude akcelerovat především v Evropě a v USA. Na druhou stranu budou dopady na finanční trhy a ekonomiku částečně mírněny monetárními stimuly centrální bank a fiskální stimulací ze strany vlád po celém světě. Investoři budou sledovat ukazatelé ekonomické aktivity především v Číně. V následujícím období budeme nadále držet vyšší podíl hotovosti a postupně dorovnávat podváženou rizikovou složku portfolia fondu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 03.04.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
302 022 707,35
Aktuální hodnota PL
1,0426
Změna aktuální hodnoty PL
-1,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc