J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400920227/0100

IBAN:  CZ85 0100 0001 0724 0092 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.03.2018

Období %
1 měsíc 0.48 %
3 měsíce 0.01 %
6 měsíců 1.49 %
1 rok 4.09 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.76 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.03.2018

Struktura majetku k datu 15.03.2018

Struktura aktiv k datu 28.02.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 281,641.07
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 8,934.08
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,434.08
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 32,573.96
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 32,573.96
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 240,047.49
Akcie 7,858.04
Podílové listy 232,189.45
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 85.54
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2018

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 12.88 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 12.67 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 10.18 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 7.79 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 5.83 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.52 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 4.25 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 3.92 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 3.88 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.55 %
EPH 3,50% 9/6/2020 3.36 %
SPDR Gold Shares 2.87 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 2.82 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 2.64 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 2.60 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 2.59 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 2.45 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 2.33 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.14 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.11 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.06 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.95 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 734 289 6 364 662,00 1 951 642 2 163 213,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2018

Začátek února přinesl poměrně výraznou korekci na trzích rizikových aktiv. Za propadem trhů zřejmě bylo masové uzavírání krátkých pozic na akciovou volatilitu. To vedlo k nárůstu indexu strachu VIX z hodnot okolo 10 až na 50 během několika dnů. Trhy rovněž znervózňoval růst výnosů amerických státních dluhopisů a obavy z rychlejšího zvyšování sazeb v USA. Ve finále nejvíce korigovaly akcie v Evropě a na rozvíjejících se trzích. Hlubší korekcí si prošly rovněž komoditní trhy, díky poklesu ceny ropy a některých průmyslových kovů. Během února jsme využili propadu akciových trhů k nákupům. Navýšili podíl v ETF na americké i evropské akciové indexy S&P 500 a Stoxx Europe 600. Přikoupili jsme rovněž fond na japonský měnově zajištěný do eura X MSCI Japan EUR. Naopak jsme snižovali expozici na státní dluhopisy v Evropě prodejem ETF iShares EURO Govt 10-15yr. V únoru se pozitivně na výnosnosti fondu projevily pevně úročené fondy z rodiny J&T. Naopak fondy na akcie, REITs a konvertibilní dluhopisy měly výrazně negativní vliv na výkonnost fondu. V nadcházejícím období budou investoři po únorovém výplachu na trzích nadále opatrní. Sledovat budou nejen zbývající část výsledkové sezóny, ale i další komentáře představitelů centrálních bank o plánech na zvyšování úrokových sazeb. Nelze ani vyloučit další kostlivce ve skříni v souvislosti s krátkými pozicemi na akciovou volatilitu. Nicméně základní fundament trhů zůstává stále zdravý s pokračujícím růstem ekonomik i zisků akcií. V následujícím období proto plánujeme dokupovat především fondy na akcie, které jsou v portfoliu po propadech lehce podvážené.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.03.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
7 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
276 926 714,13
Aktuální hodnota PL
1,1050
Změna aktuální hodnoty PL
0,38 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc