J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-2400920227/0100

IBAN:  CZ85 0100 0001 0724 0092 0227,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.09.2017

Období %
1 měsíc 0.67 %
3 měsíce 0.67 %
6 měsíců 2.56 %
1 rok 4.82 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.72 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.09.2017

Struktura majetku k datu 15.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 253,361.61
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,265.90
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,265.90
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 12,016.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 12,016.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 223,861.68
Akcie 7,331.36
Podílové listy 216,530.31
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 10,218.03
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 13.41 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 12.64 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.07 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 7.26 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 5.15 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 4.86 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 4.72 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 4.70 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 4.28 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.04 %
SPDR Gold Shares 2.96 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 2.80 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 2.66 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 2.50 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 2.49 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 2.41 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.24 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.22 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.11 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.08 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
5 106 810 5 534 246,00 3 727 923 4 042 083,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2017

V srpnu si akciové trhy prošly mírnou korekcí způsobenou geopolitickým napětím a některými slabšími ekonomickými daty. Americké akcie nakonec zakončily měsíc kladnou nulou, zatímco ty evropské a japonské oslabily. Pokračoval ovšem růst aktiv v rozvíjejících se zemích. Růst cen průmyslových i vzácných kovů podpořily zejména akcie těžařských společností. Mírně posílily realitní trusty i státní dluhopisy. Během srpna jsme využili korekce a navýšili americké akcie prostřednictvím nákupu ETF na index S&P 500. Expozici na americké realitní trusty jsme zvýšili nákupem ETF iShares US Property Yield. U fondu J&T Life 2025 jsme dokupovali i korunové fondy na pevně úročená aktiva ze skupiny J&T. Jednalo se o J&T BOND FUND a J&T Flexibilní dluhopisový fond. V srpnu se pozitivně na výnosnosti fondu projevily indexové fondy na rozvíjející se trhy. Naopak negativní vliv mělo ETF na japonské akcie. V nadcházejícím období zaměří investoři svoji pozornost na další vývoj na korejském poloostrově. V Evropě potom na výsledky německých parlamentních voleb, které mohou do budoucna ovlivnit fiskální i monetární politiku v rámci EU. Ve středu zájmu budou nadále i centrální banky. U ECB se zatím neočekává ústup od programu nákupu aktiv (QE). V případě FEDu by mohlo dojít k oddálení dalšího zvýšení sazeb po slabších číslech z trhu práce. Na domácí trhu se investoři zaměří na rozhodnutí ČNB o dalším případném utažení monetární politiky po skvělých číslech růstu ekonomiky a vliv tohoto kroku na vývoj koruny.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.09.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
8 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
252 846 161,27
Aktuální hodnota PL
1,0888
Změna aktuální hodnoty PL
0,32 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc