J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 20.05.2020

Období %
1 měsíc 2.24 %
3 měsíce -6.63 %
6 měsíců -4.39 %
1 rok -0.08 %
od zahájení činnosti (p.a.) 1.76 %
k min. IH (p.a.) 0.93 %
Období %
2014 N/A
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %
2019 10.03 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.05.2020

Struktura majetku k datu 15.05.2020

Struktura aktiv k datu 30.04.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 332,222.26
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 27,968.36
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 15,168.36
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,800.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 63,025.97
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 63,025.97
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 241,186.35
Akcie 6,251.27
Podílové listy 234,935.08
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 41.58
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2020

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 11.43 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 11.31 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 11.07 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 5.57 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.86 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.79 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.35 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 3.13 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 3.11 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.92 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.86 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.83 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 2.77 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 2.32 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.25 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.13 %
SPDR Gold Shares 1.96 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 1.88 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.82 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 1.81 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 1.80 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 1.75 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.65 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.54 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.41 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.36 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.34 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.86 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.83 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.75 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
3 563 199 3 869 653,00 2 733 518 2 936 741,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2020

V dubnu akciové trhy umazaly část březnových ztrát, nicméně volatilita cen zůstala vysoká. Americký index S&P 500 zaznamenal dvouciferné zisky v reakci na bezprecedentní monetární a fiskální stimuly centrální bank a vlád. Posílily evropské akcie a realitní investiční trusty. Dramatický vývoj se odehrál na trhu s ropou. Cena měsíčního kontraktu americké ropy WTI v důsledku obřího přebytku a nedostatku skladovacích kapacit zkolabovala a chvílema se dostala i do záporu. Naopak cena severomořské ropy Brent posílila o 11%. Dále vzrostla cena zlata na rekordní úrovně. V první polovině dubna jsme ještě využili levných cen na trzích a navyšovali váhu akciových investic. Dokoupili jsme korunový fond J&T OPPORTUNITY. V závěru měsíce po dalším růstu cen jsme naopak uprodali ETF na konvertibilní dluhopisy SPDR Barclays Convertible. Během dubna fond umazal část svých předchozích ztrát především díky instrumentům na americké akcie. Následující týdny očekáváme zvýšenou volatilitu na finančních trzích, a pravděpodobně i vybírání zisků na rizikových aktivech. Pod drobnohledem bude další vývoj počtu nakažených nemocí COVID19 a plány na uvolňování ekonomiky v USA i Evropě. Investoři budou sledovat ukazatelé ekonomické aktivity především z trhu práce. V následujícím období budeme postupně snižovat vyšší podíl hotovosti a hledat příležitosti na trhu korporátních dluhopisů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.05.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
321 719 104,41
Aktuální hodnota PL
1,1077
Změna aktuální hodnoty PL
0,99 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc