J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400950207/0100

IBAN:  CZ90 0100 0001 0724 0095 0207,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.09.2018

Období %
1 měsíc 0.83 %
3 měsíce -0.55 %
6 měsíců 0.51 %
1 rok 2.58 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.74 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.09.2018

Struktura majetku k datu 15.09.2018

Struktura aktiv k datu 31.08.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 142,115.51
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,986.62
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 5,736.62
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 11,021.06
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11,021.06
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 123,768.74
Akcie 5,967.43
Podílové listy 117,801.31
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 339.10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.08.2018

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.88 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 7.98 %
J&T BOND CZK OPF (F) 7.27 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 6.47 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.44 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 5.98 %
SPDR Gold Shares 4.27 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.09 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.06 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.03 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.86 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.70 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.18 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.16 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.86 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.71 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.66 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.20 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.19 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.09 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.99 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.97 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.47 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 912 158 2 138 571,00 434 910 487 693,00

Komentář portfolio managera k datu 31.08.2018

Trhy rizikových aktiv si prošly korekcí zejména v Evropě a na rozvíjejících se trzích. Naopak posílily akcie v USA a Japonsku. Dařilo se i americkým státním bondům, zatímco dluhopisy rozvíjejících se trhů korigovaly. Komoditní trhy podržely v kladných hodnotách rostoucí ceny ropy a plynu. Naproti tomu ceny kovů a zemědělských komodit oslabily. Trhy tak reagovaly na pokračující obchodní přestřelku mezi USA a dalšími státy zejména pak Čínou. Během srpna jsme navýšili v portfoliu váhu v akciových instrumentech. Jednalo se zejména o ETF na japonské akcie X MSCI Japan. Z portfolia fondu jsme naopak uprodali ETF na americké REITs. Dokoupili jsme i ETF na americké státní dluhopisy iShares Core U.S. Aggregate. V srpnu se pozitivně na výnosnosti fondu projevily ETF na americká aktiva. Naopak instrumenty na rozvíjející se trhy a Evropu měly negativní vliv na jeho výkonnost. Investoři se budou v září soustředit na obchodní politiku USA především ve vztahu k Číně a EU. Potencionální obchodní dohoda s Kanadou by pak mohla být pro trh povzbudivá. Další eskalace obchodní sporů může vest k vyšší volatilitě především na rozvíjejících se trzích. Významný dopad na trhy mohou mít tradičně i centrální banky. Zatímco od amerického FEDu se dá očekávat další utahování měnové politiky, v eurozoně se podobný krok neočekává.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.09.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
12 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
140 238 639,59
Aktuální hodnota PL
1,1194
Změna aktuální hodnoty PL
-0,34 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc