J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672462/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 05.08.2020

Období %
1 měsíc 1.90 %
3 měsíce 9.92 %
6 měsíců -2.26 %
1 rok 5.02 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.80 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %
2018 -6.52 %
2019 14.53 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 05.08.2020

Struktura majetku k datu 05.08.2020

Struktura aktiv k datu 31.07.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 174,107.95
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 14,553.81
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 14,553.81
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 24,241.61
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 24,241.61
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 132,076.27
Akcie 6,799.91
Podílové listy 125,276.35
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,236.27
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2020

Cenný papír %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.31 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5.65 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 5.49 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5.42 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.03 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 4.97 %
SPDR Gold Shares 3.97 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 3.88 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 3.61 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.60 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.57 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 3.29 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.15 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 2.95 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.88 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.78 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.76 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.59 %
Eurofins Scientific 3,75% 17/07/2026 2.57 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.83 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.79 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.79 %
EPH 4,50% 17/3/2025 1.76 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.76 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 1.65 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.61 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.54 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 1.48 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 1.45 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 7.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 969 470 2 299 319,00 554 611 648 809,00

Komentář portfolio managera k datu 31.07.2020

V červenci se rozdílně vyvíjely akciové trhy v USA a Evropě. Zatímco evropské akcie oslabily, těm americkým se poměrně dařilo, když posílily o vice než 5%. Důvodem bylo především oslabování dolaru a rozdílný průběh výsledkové sezony. V USA prozatím firmy reportují v průměru výsledky nad očekávání, v Evropě jsou výpadky v zisku a tržbách mnohem výraznější. Opět se velmi dařilo akciím v rozvíjejících se zemích. Komodity v červenci pokračovaly v růstu především díky vzácným kovům. Cena zlata se tak přiblížila k hranici 2000 USD za trojskou unci a cena stříbra posílila o rekordních 33% za měsíc. V červenci jsme investovali volnou hotovost do akciových instrumentů. Dokoupili jsme fondy ETF na evropské akcie iShares MSCI Europe ESG Screen a iShares Stoxx Europe 600. Navýšili jsme podíl v ETF na akcie malých společností iShares MSCI EAFE Small-Cap. V portfoliu fondu jsme naopak snížili váhu v ETF na index NASDAQ s převahou technologických akcií FIDELITY Nasdaq Composite. V následujících dnech budou investoři sledovat zbývající část výsledkové sezony. Vysoké valuace a nízké rizikové prémie akciového trhu se budou přetahovat s přebytkem likvidity při určování dalšího vývoje na kapitálových trzích. Domníváme se, vzhledem k nejistotám ohledně amerických voleb a druhé vlny pandemie COVID-19, že může dojít krátkodobě k vybírání zisků na rizikových aktivech. V následujícím období budeme dokupovat akciové instrumenty v případě jejich korekce na trzích.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 05.08.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
10 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
173 256 960,86
Aktuální hodnota PL
1,1822
Změna aktuální hodnoty PL
1,02 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc