J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400950207/0100

IBAN:  CZ90 0100 0001 0724 0095 0207,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.11.2018

Období %
1 měsíc -0.39 %
3 měsíce -2.22 %
6 měsíců -3.16 %
1 rok -1.61 %
od zahájení činnosti (p.a.) 1.91 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.11.2018

Struktura majetku k datu 15.11.2018

Struktura aktiv k datu 31.10.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 143,294.19
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 6,640.62
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 5,390.62
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 13,815.29
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 13,815.29
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 122,722.79
Akcie 6,566.54
Podílové listy 116,156.25
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 115.48
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2018

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12.22 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.42 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.21 %
J&T BOND CZK OPF (F) 6.16 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.07 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.91 %
SPDR Gold Shares 4.75 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.08 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.05 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.99 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.76 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.66 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.51 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.05 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.05 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.96 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.74 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.23 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.22 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.17 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.12 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 2.06 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.86 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.52 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 957 278 2 171 024,00 579 860 645 700,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2018

Akciové trhy zažily v říjnu nejhorší měsíc za posledních 6 let. Oslabovaly všechny významné regionální indexy. Index amerických menších společností Russel 2000 se propadl dokonce o více než 10%. Investoři se obávají negativních důsledků obchodní války. Svůj podíl na poklesu má odliv likvidity z trhu kvůli utahování měnové politiky Fedu. Tentokrát se nedařilo státním dluhopisům v USA. Oslabovaly i ceny komodit s výjimkou zlata a některý zemědělských plodin jako je kukuřice nebo káva. Výrazný propad zaznamenaly i ceny amerických a evropských realitních trustů. Během října jsme se účastnili primární emise dluhopis společnosti Tatry Mountain Resorts s kupónovým výnosem 4,4% a splatností v roce 2024. Využili jsme korekce na trzích a dokoupili jsme akciové instrumenty. Navýšili jsme váhu v ETF na index S&P 500 a Stoxx Europe 600. Naopak jsme uprodali korunové dluhopisové fondy J&T Money. V říjnu byla výnosnost fondu pozitivně podpořena ETF na zlato. Naopak všechny akciové instrumenty a REITs měly negativní vliv na jeho výkonnost. Investoři se budou v následujících týdnech soustředit na zbývající část výsledkové sezóny za 3. čtvrtletí. Zatímco výsledky za předchozí kvartál dopadly v USA nad očekávání, přibývá snižování odhadů zisků tržeb na 4. čtvrtletí a příští rok. Investory bude nadále strašit zavádění obchodních tarifů mezi USA a Čínou. Trh bude rovněž bedlivě sledovat případný růst inflačních očekávání a další utahování měnové politiky ze strany FEDu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.11.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
12 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
139 768 857,41
Aktuální hodnota PL
1,0856
Změna aktuální hodnoty PL
0,28 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc