J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672462/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2019

Období %
1 měsíc 2.07 %
3 měsíce 1.41 %
6 měsíců 7.67 %
1 rok 2.22 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.78 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %
2018 -6.52 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2019

Struktura majetku k datu 15.07.2019

Struktura aktiv k datu 30.06.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 156,855.69
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,370.30
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 6,370.30
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 15,202.37
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 15,202.37
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 131,706.43
Akcie 6,583.04
Podílové listy 125,123.39
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 2,576.59
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2019

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.83 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 7.75 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.32 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5.72 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 5.72 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.34 %
SPDR Gold Shares 4.24 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.02 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 3.98 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.92 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.67 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.50 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.32 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.13 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.96 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.78 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.76 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.15 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.06 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.01 %
EPH 3,50% 9/6/2020 1.94 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.92 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 1.79 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.73 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 011 416 2 239 279,00 925 474 1 030 584,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2019

Trhy rizikových aktiv se po květnové korekci vrátily k růstu. Americkým akciím pomohla k návratu zpět k rekordním hodnotám ohlášená schůzka mezi americkým a čínským prezidentem na zasedání zemí G20 i holubičí komentáře centrálních bank. Téměř 6% posílily i akcie rozvíjejících se trhů a v Evropě. Komoditní trhy si v červnu rovněž polepšily díky růstu cen ropy a zlata. Oslabovaly tak jen realitní investiční trusty v Evropě a některé průmyslové kovy jako měď a hliník. Během června jsme využili výrazného růstu cen žlutého kovu a redukovali váhu v ETF na fyzické zlato při ceně nad 1400 USD/tr.unci. Naopak jsme dokoupili ETF na americké akcie SPDR S&P 500 Trust a evropské realitní trusty BNP FTSE EPRA/NAREIT. V červnu byla výnosnost fondu pozitivně ovlivněna zejména instrumenty na americké akcie a zlato. V červenci zaměří investoři svoji pozornost na začátek výsledkové sezóny. V USA se čeká meziroční pokles zisku, když šly odhady analytiků dolů v souvislosti se zpomalením ekonomické aktivity. Nicméně očekávání jsou poměrně nízko a je tak solidní šance, že většina společností pozitivně překvapí. Velmi očekávanou událostí bude i zasedání FEDu, na kterém se čeká snížení úrokových sazeb. V následujícím období budeme dokupovat dluhopisové instrumenty a snižovat podíl akcií v rámci realokace portfolia do méně volatilních aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
11 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
158 103 756,71
Aktuální hodnota PL
1,1473
Změna aktuální hodnoty PL
1,06 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc