J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-2400950207/0100

IBAN:  CZ90 0100 0001 0724 0095 0207,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.03.2017

Období %
1 měsíc 0.22 %
3 měsíce 2.62 %
6 měsíců 3.12 %
1 rok 7.29 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.27 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.03.2017

Struktura majetku k datu 15.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 124,164.62
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,408.41
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,408.41
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,100.63
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,100.63
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 115,574.51
Akcie 5,472.01
Podílové listy 110,102.49
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,081.07
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.48 %
J&T BOND CZK OPF (F) 8.67 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 8.49 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.41 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 7.34 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.17 %
SPDR Gold Shares 4.54 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.51 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.39 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.94 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 3.76 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.70 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.37 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 3.36 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.11 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.05 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.99 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.94 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 2.51 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.67 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 875 000 1 965 213,00 2 819 930 2 950 807,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2017

Růst na akciových trzích nabral v únoru na intenzitě. Rostly především americké akcie, které posílily vice než 3%. Menší zisky si připsaly akcie v Evropě. Výrazněji posílily americké i evropské realitní trusty. Ceny dluhopisů i akcií v rozvíjejících se zemích rovněž rostly, i když některé z nich, jako třeba Rusko, si prošly korekcí. Opět se dařilo zlatu a také stříbru. Naopak energetické komodity oslabily. Zisky si připsaly rovněž státní i korporátní dluhopisy vyspělých trhů. V únoru jsme realizovali zisk na amerických akciích, které si připsaly největší nárůst. Prodali jsme ETF na americké technologické akcie FIDELITY NASDAQ COMPOSITE. Rovněž jsme mírně snížili zastoupení v ETF SPDR S&P 500 ETF TRUST. Zároveň jsme zajistili menší otevřenou pozici v eurech do korun pomocí měnových forwardů. Cizoměnové pozice máme aktuálně plně zajištěny měnovými swapy na USD a EUR s vyhlídkou na konec intervencí. V únoru se na výnosnosti fondu pozitivně projevily fondy na americké akcie a REITs. Růst na akciových trzích pokračuje v naději vyšší zisků pro americké korporace a snižovaní daní. Investoři budou sledovat, zdali se naplní vysoká očekávání ve výsledcích společností. Trhy budou ovšem citlivé na korekci vzhledem k vysokým valuacím a přetrvávajícím rizikům. V Evropě lze nejistotu spojovat s nadcházejícími volbami ve Francii, Německu nebo Nizozemsku. Zvýšená inflační očekávání a rostoucí ceny komodit budou přispívat k vyšší volatilitě na trhu s dluhopisy.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.03.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
13 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
119 292 657,35
Aktuální hodnota PL
1,0616
Změna aktuální hodnoty PL
-0,08 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc