J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-2400950207/0100

IBAN:  CZ90 0100 0001 0724 0095 0207,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.11.2017

Období %
1 měsíc -0.11 %
3 měsíce 1.98 %
6 měsíců 2.08 %
1 rok 8.13 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.99 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.11.2017

Struktura majetku k datu 15.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 130,142.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,289.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,289.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 5,883.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 5,883.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 119,493.00
Akcie 5,457.00
Podílové listy 114,036.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 478.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.52 %
J&T BOND CZK OPF (F) 8.74 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 8.62 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.33 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.99 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.48 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.35 %
SPDR Gold Shares 4.30 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.21 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 3.93 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.84 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.73 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.22 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.14 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.04 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.99 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.62 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.59 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.43 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.21 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.54 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 107 469 2 315 885,00 65 983 72 885,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2017

V říjnu pokračovala rally na rizikových aktivech. Akcie posilovaly s podporou solidního začátku výsledkové sezóny. Nejvíce rostly japonské akcie pod vlivem dobrých ekonomických dat a slábnoucího jenu. Pokračoval růst aktiv v rozvíjejících se zemích. Za podpory silného dolaru opět klesly ceny zlata, zatímco ostatní komodity včetně ropy posilovaly. V negativním trendu pokračovaly české státní dluhopisy pod vlivem jestřábích komentářů ze strany ČNB. Mírně posílily realitní trusty s výjimkou japonských J-REITs. Během října jsme navýšili podíl v evropských akciích prostřednictvím nákupu ETF na index STOXX EUROPE 600. Dále jsme dokupovali indexový fond na dluhopisy rozvíjejících se trhů ISHARES JP MORGAN USD EM Bond. Mírně jsme navýšili podíl ve zlatě, jehož cena v posledních týdnech korigovala. V říjnu se pozitivně na výnosnosti fondu projevily především fondy na akcie a komodity. V nadcházejícím období budou investoři sledovat zbývající část výsledkové sezóny za 3. kvartál, která se zatím vyvíjí pozitivně. Nadále se ve středu zájmu budou pohybovat i centrální banky a jejich postupné utahování monetární politiky. V případě FEDu se zvyšuje pravděpodobnost růstu úrokových sazeb v prosinci, i když ukazatele růstu ekonomické aktivity a inflace zatím nepřekonávají svá očekávání. Nejohroženějším aktivem budou v tomto ohledu nadále státní dluhopisy. Případně tlaky na utahování měnové politiky mouhouc být posíleny dalším růstem cen ropy a ostatních komodit.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.11.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
13 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
128 446 504,66
Aktuální hodnota PL
1,1034
Změna aktuální hodnoty PL
-0,47 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc