J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400950207/0100

IBAN:  CZ90 0100 0001 0724 0095 0207,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 31.12.2017

Období %
1 měsíc 0.71 %
3 měsíce 2.06 %
6 měsíců 3.64 %
1 rok 7.74 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.27 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.12.2017

Struktura majetku k datu 31.12.2017

Struktura aktiv k datu 31.12.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 131,168.28
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,746.94
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,746.94
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 5,874.94
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 5,874.94
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 120,167.20
Akcie 5,739.14
Podílové listy 114,428.06
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,379.20
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2017

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.34 %
J&T BOND CZK OPF (F) 8.61 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 8.46 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.38 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.88 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.62 %
SPDR Gold Shares 4.45 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.35 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.28 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.21 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.87 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.63 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.17 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.98 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.90 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.81 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.45 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.37 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.30 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.14 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.42 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 045 994 2 273 129,00 1 898 185 2 108 185,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2017

V prosinci posílily především akciové trhy rozvíjejících se zemí. Růstový trend si zachovaly americké akciové indexy. Naopak akcie eurozóny opět oslabily především kvůli dalšímu posílení eura vůči dolaru. Oproti tomu vzrostly ceny evropských REITs a britských akcií. Americké realitní trusty mírně oslabily. Komoditám se v závěru roku dařilo, když vzrostly ceny ropy i dalších energetických surovin. Během prosince jsme navýšili podíl v ETF na americké nemovitostní společnosti iShares US Property Yield. Přikoupili jsme rovněž dluhopis developera CPI se splatností v roce 2022. V prosinci se pozitivně na výnosnosti fondu projevily především fondy na akcie rozvíjejících se trhů. Naopak ETF na evropské akcie a vysoké náklady na zajištění dolarových pozic měly negativní vliv na výkonnost fondu. Na začátku nového roku zaměří investoři svoji pozornost na výsledky hospodaření firem za předešlé čtvrtletí a celý loňský rok. Ještě je více je ovšem bude zajímat výhled na rok 2018. Ten se jeví stále jako pozitivní u evropských i amerických společností, protože se počítá se solidním růstem zisků i tržeb. Ještě větší optimismus je sdílen v případě rozvíjejících se trhů, které se většinou těší lepší makroekonomické situaci, než je tomu ve vyspělých zemích. Navíc budou podpořeny rostoucími cenami komodit. Na druhou stranu budou finanční trhy v novém roce čelit výzvám v podobě dalšího ústupu od uvolněné monetární politiky, rostoucímu zadlužení u většiny ekonomik a geopolitickému napětí.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.12.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
12 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
129 046 198,30
Aktuální hodnota PL
1,1181
Změna aktuální hodnoty PL
0,49 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc