J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.01.2019

Období %
1 měsíc 0.08 %
3 měsíce -2.40 %
6 měsíců -5.45 %
1 rok -5.98 %
od zahájení činnosti (p.a.) 1.33 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %
2018 -6.89 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.01.2019

Struktura majetku k datu 15.01.2019

Struktura aktiv k datu 31.12.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 135,738.46
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,560.20
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,310.20
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 13,648.26
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 13,648.26
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 116,466.12
Akcie 7,313.95
Podílové listy 109,152.17
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,063.88
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2018

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12.37 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.39 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.58 %
SPDR Gold Shares 5.45 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.02 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 4.95 %
J&T BOND CZK OPF (F) 4.91 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.24 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.16 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.16 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.78 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.68 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.67 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.32 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.24 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.19 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.31 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.29 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.25 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.23 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.96 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.84 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.54 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.37 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 166 321 2 325 967,00 265 479 283 406,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2018

Trhy rizikových aktiv zakončily nejhorší kvartál od roku 2008 dalším poklesem. Tentokráte oslabovaly především americké a japonské akcie. Propadu se nevyhnula ani Evropa a rozvíjející se trhy. Přetrvávaly obavy ze zpomalení ekonomického růstu především v Číně a Evropě. K obratu nepomohlo ani rozhodnutí FEDu zvýšit úrokové sazby doplněné optimistickým komentářem. Během prosince se díky poklesům akciových instrumentů zvýraznila podvážená pozice v rizikové části portfolia. Snížili jsme váhu v dluhopisové části portfolia prodejem fondu J&T Bond. Naopak jsme snížili podváženost akcií nákupem ETF na malé společnosti. Nadále zajišťujeme veškeré cizoměnové investice a aktuálně udržujeme menší dlouhou pozici v české koruně. V prosinci byla výnosnost fondu pozitivně podpořena fondy ETF na americké i evropské státní dluhopisy a zlato. Naopak všechny akciové instrumenty měly negativní vliv na jeho výkonnost. Investoři budou v lednu se zájmem sledovat začátek výsledkové sezóny v USA. Můžeme očekávat velmi citlivé reakce na jakékoli zprávy o snižování tržeb nebo zisků na rok 2019. Předpokládáme, že jakákoli negativní překvapení ve výsledcích hospodaření firem budou odměněna propadem cen akcií. Trh bude sledovat další vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou. V Evropě bude zase nejsledovanější událostí schvalování dohody o tzv. Brexitu v britském parlamentu. Zmíněné události pravděpodobně zachovají na trhu zvýšenou volatilitu cen aktiv.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.01.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
16 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
137 267 398,37
Aktuální hodnota PL
1,0612
Změna aktuální hodnoty PL
2,09 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc