J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672497/2700 

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 19.02.2020

Období %
1 měsíc 1.04 %
3 měsíce 4.06 %
6 měsíců 7.72 %
1 rok 10.88 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.74 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %
2018 -6.89 %
2019 15.49 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 19.02.2020

Struktura majetku k datu 19.02.2020

Struktura aktiv k datu 31.01.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 170,281.63
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 16,343.51
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 16,343.51
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 19,479.05
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 19,479.05
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 133,859.45
Akcie 7,885.39
Podílové listy 125,974.05
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 599.63
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.01.2020

Cenný papír %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.09 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 6.31 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.30 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG MS ETF (F) 5.82 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 5.45 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5.41 %
SPDR Gold Shares 4.67 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 4.55 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.29 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.25 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.23 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.62 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.53 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.40 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.26 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.06 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.98 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.87 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.08 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.07 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.80 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.78 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.57 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 1.56 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 1.51 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 1.43 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.22 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 1.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 721 247 3 285 407,00 701 206 851 038,00

Komentář portfolio managera k datu 31.01.2020

Trhy rizikových aktiv si prošly začátkem roku korekcí v důsledku obav ze šíření nového koronaviru z čínského Wuhanu. Předpokládaný pokles globální ekonomické aktivity se projevil zejména na cenách aktiv na rozvíjejících trzích. Poklesly ceny také evropských akcií a REITs . Posílily naopak ceny státní dluhopisů a zlata v důsledku přesunu prostředků do tzv. bezpečných aktiv. Dvouciferné ztráty si připsaly ceny ropy, které reagovaly na propad v letecké dopravě. V lednu jsme investovali volné finanční prostředky ve fondu do korunového dluhopisového fondu J&T Money. Rovněž jsme přistoupili k přesunu části akciových pozic do tzv. investic Environmental, Social and Governance (ESG), které zohledňují přístup firem k životnímu prostředí nebo dopad investic na společnost. Důvodem je zejména jejich lepší předpokládaná výkonnost. Uzavřeli jsme proto polovinu pozice v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Ty to prostředky jsme investovali do indexového fondu společnosti iShares na index MSCI US Extended ESG Focus. Následující týdny očekáváme zvýšenou volatilitu na trzích, i když poslední zprávy o vývinu vakcíny proti smrtícímu koronaviru jsou spíše optimistické. Centrální banky pokračují v uvolněné měnové politice a čínská vláda přichází navíc s fiskálním stimulem. To by mohlo přinést poměrně rychlé obnovení utlumené poptávky a ekonomické aktivity. V následujícím období budeme pokračovat v přesunu části pozic do tzv. ESG investic.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 19.02.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
15 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
171 188 970,22
Aktuální hodnota PL
1,2282
Změna aktuální hodnoty PL
0,33 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc