J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.05.2018

Období %
1 měsíc 1.47 %
3 měsíce 1.44 %
6 měsíců 1.71 %
1 rok 3.81 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.00 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.05.2018

Struktura majetku k datu 15.05.2018

Struktura aktiv k datu 30.04.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 133,872.89
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,158.91
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 1,908.91
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 2,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 10,711.55
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 10,711.55
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 118,947.53
Akcie 5,966.76
Podílové listy 112,980.77
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 54.90
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2018

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12.40 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 9.42 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 7.26 %
J&T BOND CZK OPF (F) 7.15 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 6.20 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 5.75 %
SPDR Gold Shares 4.63 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.48 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.39 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.33 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 4.19 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.82 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.45 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.32 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.27 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.05 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.42 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.41 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.09 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 1.94 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.94 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.40 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.38 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 129 747 2 346 875,00 1 162 949 1 281 110,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2018

V dubnu posilovaly akciové trhy převážně v Evropě a Japonsku a smazaly tak část letošních ztrát. Akcie USA posílily jen mírně. Naopak akcie rozvíjejících se trhů mírně oslabily. Povzbudivě zapůsobil na akcie pozitivní začátek výsledkové sezóny. Naopak ztráty si připsaly státní dluhopisy. Dařilo se opět komoditním trhům, když posílily zejména ceny energií a některých průmyslových kovů. Během dubna jsme navýšili podíl v ETF na americké akcie SPDR S&P 500 Trust. Naopak jsme snižovali expozici na High Yield dluhopisy prodejem fondu J&T Bond. Do portfolia fondu jsme přikoupili ETF na evropské státní dluhopisy iShares EURO Govt 10-15YR. V dubnu se pozitivně na výnosnosti fondu projevily fondy na komodity, evropské akcie a REITs. Naopak fondy na státní dluhopisy měly mírně negativní vliv na výkonnost fondu. V nadcházejícím období budou trhy sledovat druhou část výsledkové sezóny za první kvartál. Ta se nakonec vyvíjí poměrně příznivě z pohledu pozitivních překvapení a růstu u amerických akcií. V Evropě jsou zveřejněná čísla zatím slabší zřejmě i díky silnějšímu euru v předchozím čtvrtletí. Nicméně téměř polovina společností ještě své výsledky nepublikovala. Investoři budou sledovat I dluhopisový trh v USA. Výraznější pohyb výnosů desetiletých dluhopisů nad 3 % by vnímali jako negativní impulz pro riziková aktiva. Z těchto důvodů zůstáváme na vývoj v květnu poměrně opatrní. V následujícím období plánujeme snižovat především fondy na akcie, abychom vygenerovali větší podíl v hotovosti.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.05.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
17 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
131 290 209,91
Aktuální hodnota PL
1,1200
Změna aktuální hodnoty PL
0,82 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc