J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672497/2700 

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 24.01.2020

Období %
1 měsíc 1.19 %
3 měsíce 3.94 %
6 měsíců 6.38 %
1 rok 11.41 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.58 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %
2018 -6.89 %
2019 15.49 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 24.01.2020

Struktura majetku k datu 24.01.2020

Struktura aktiv k datu 31.12.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 168,246.07
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,686.13
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,686.13
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 19,424.45
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 19,424.45
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 141,980.41
Akcie 7,483.33
Podílové listy 134,497.08
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 3,155.09
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2019

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12.26 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.47 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.43 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5.45 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 4.60 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 4.59 %
SPDR Gold Shares 4.50 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.25 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.22 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.21 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.83 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.79 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.49 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.20 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.18 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.94 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.86 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.11 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.82 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.80 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.62 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 1.61 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.59 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 1.51 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 1.47 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.23 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 068 442 2 448 046,00 921 212 1 092 799,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2019

Kapitálové trhy zažily vydařený závěr roku zejména na rozvíjejících trzích. Dařilo se nejen „emerging markets“ ale i americkým akciím a evropským REITs. Důvodem k optimismu byl významný pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou a také jednoznačný výsledek britských voleb. Rovněž komoditám se v prosinci dařilo, když posílily všechny hlavní sektory. Nejvíce vyrostly ceny energetických komodit s výjimkou zemního plynu. V prosinci jsme pokračovali v realizaci zisků na rizikových aktivech a nakupovali dluhopisové instrumenty. Snížili jsme zastoupení v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Uprodali jsme rovněž indexový fond na akcie malých společností iShares MSCI small-cap. Redukovali jsme váhu v ETF na konvertibilní dluhopisy SPDR Barclays Convertible. Zvyšovali jsme naopak zastoupení v dluhopisech. Dokupovali jsme zejména ETF na americké státní dluhopisy i korunový fond J&T Bond. Na prahu nového roku by mohla na trzích pokračovat pozitivní nálada z prosince. Podpůrně na ceny rizikových aktiv bude působit uzavřená dohoda mezi USA a Čínou i pokračující uvolněná hlavních politika centrálních bank. Zvýšenou volatilitu by mohl přinést blížící se termín faktického BREXITu. Starosti by investorům mohly začít dělat poměrně vysoké valuace akciových trhů. Velmi sledované budou také předstihové ekonomické ukazatelé a začátek výsledkové sezóny za loňský rok v USA, Číně a Evropě. V následujícím období budeme dále dokupovat dluhopisové instrumenty z kategorie „high-yield“ a rozvíjejících se trhů.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 24.01.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
15 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
169 917 329,26
Aktuální hodnota PL
1,2148
Změna aktuální hodnoty PL
-0,07 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc