J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2017

Období %
1 měsíc -0.03 %
3 měsíce 1.65 %
6 měsíců 3.62 %
1 rok 6.00 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.61 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2017

Struktura majetku k datu 15.07.2017

Struktura aktiv k datu 30.06.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 121,843.44
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,459.26
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,459.26
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,053.24
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,053.24
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 109,713.66
Akcie 5,078.99
Podílové listy 104,634.67
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 4,617.29
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2017

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.17 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.52 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 7.59 %
J&T BOND CZK OPF (F) 7.58 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.86 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.64 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.71 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.51 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.43 %
SPDR Gold Shares 4.29 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 4.00 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.93 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.17 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.05 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.83 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 2.82 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.81 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.77 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 2.58 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.42 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 924 164 2 076 384,00 271 900 293 577,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

Během června dále pokračoval trend posilování amerických akcií, zatímco ty evropské si již prošly korekcí. Částečně na to mělo vliv další oslabení dolaru proti ostatním měnám. Zastavil se růst aktiv v některých rozvíjejících se zemích a výraznějji poklesly trhy zemí exportující ropu a plyn. Propad totiž pokračoval u většiny energetických komodit včele s ropou a plynem. Evropským ani japonským realitním trustům se nedařilo, oproti tomu ty americké mírně vzrostly. Během června jsme pokračovali v investování volných finančních prostředků do korunových dluhopisových a peněžních fondů především ze skupiny J&T. U fondu J&T Life 2025 jsme dále přesunuli část portfolia z rizikovějších aktiv do těch bezpečnějších. Při té příležitosti jsme z tohoto fondu uprodali americké technologické akcie a ETF na japonský trh. Kromě korunových fondů na pevně úročené instrumenty jsme koupili ETF na „high yield“ dluhopisy iShares USD HY CORP. Mírně jsme navýšili pozici v evropských realitních trustech nákupem ETF BNPPEASY FTSEDV UCITS. V nadcházejícím období zaměří investoři svoji pozornost na začátek výsledkové sezóny za 2. kvartál. Předchozí čvrtletí přinesly solidní růst zisků a tržeb v Evropě i v USA. Pro investory bude zajímavé sledovat, zdali se tento optimistický trend udrží. V USA se stále počíta s dvouciferným růstem čistých zisků a zhruba pětiprocentním růstem tržeb. Zvýšenou volatilitu na trhu by mohl přinést další pohyb na ceně s ropou. Bez povšimnutí nezůstane ani pravidelná várka makroekonomických dat především z amerického trhu s nemovitostmi a průmyslu, které v poslední době vykázaly určité známky zpomalení.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
18 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
121 451 220,06
Aktuální hodnota PL
1,0805
Změna aktuální hodnoty PL
0,59 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc