J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.07.2018

Období %
1 měsíc -0.27 %
3 měsíce 1.69 %
6 měsíců -0.56 %
1 rok 3.88 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.93 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.07.2018

Struktura majetku k datu 15.07.2018

Struktura aktiv k datu 30.06.2018

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 136,659.64
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,793.80
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,543.80
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 1,250.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 10,832.87
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 10,832.87
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 120,966.80
Akcie 5,997.79
Podílové listy 114,969.01
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 66.16
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.06.2018

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12.77 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8.72 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.66 %
J&T BOND CZK OPF (F) 6.27 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.96 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 5.60 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.84 %
SPDR Gold Shares 4.52 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.38 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.16 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.09 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 4.02 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.72 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.45 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.29 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.98 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.31 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.30 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.19 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 2.12 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.88 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.62 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 1.38 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 6.2018

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 136 232 2 395 644,00 698 006 783 431,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2018

V červnu oslabily akcie v Evropě, Japonsku i na rozvíjejících se trzích. Akcie v USA posílily navzdory silnějšímu dolaru. Hlavním tématem zůstalo zavádění tarifů a obchodní válka vyvolaná presidentem Trumpem. Dluhopisy rozvíjejících se trhů pokračovaly v poklesu. Naopak zisky si připsaly americké realitní trusty. Nedařilo se ovšem komoditním trhům, které oslabily zejména díky poilesu cen obilovin. České i evropské státní dluhopisy opět oslabily. Během června jsme nedělali zásadní změny v portfoliu fondu. Navýšili jsme podíl v amerických státních dluhopisech nákupem fondu iShares Core U.S. AGGREGATE. Výnos dlouhodobých vládních dluhopisů vzrostl na zajímavé úrovně. Navíc jsou jako jedny z mála instrumentů stabilizačním prvkem v období nejistoty na trhu rizikových aktiv. V červnu e pozitivně na výnosnosti fondu projevily fondy na komodity a americké REITs. Naopak fondy na rozvíjející se trhy měly negativní vliv na výkonnost fondu. V následujícím období budou investoři sledovat začátek výsledkové sezóny za 2. kvartál Ještě více než historická data budou investory zajímat výhledy na zbytek roku a následující účetní období. Zvlášť u amerických firem by se mohl negativně projevit sílící dolar a postupující inflace. Zajímat je budou ovšem i zprávy kolem dalšího vývoje obchodní války USA s Čínou. Tyto spory mohou mít nadále velký vliv na ceny zemědělských komodit a technických kovů. V následujícím období budeme udržovat zřejmě větší podíl v hotovosti vzhledem k vyšší volatilitě aktiv a slabší koruně.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.07.2018

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
17 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
135 410 338,66
Aktuální hodnota PL
1,1224
Změna aktuální hodnoty PL
0,97 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc