J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.05.2017

Období %
1 měsíc 1.50 %
3 měsíce 2.14 %
6 měsíců 6.29 %
1 rok 8.68 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.71 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2011 N/A
2012 N/A
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.05.2017

Struktura majetku k datu 15.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 119,675.14
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 3,896.44
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 3,896.44
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 3,040.50
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 3,040.50
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 111,003.27
Akcie 5,577.08
Podílové listy 105,426.18
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,734.93
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 11.97 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 9.04 %
J&T BOND CZK OPF (F) 7.42 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 7.25 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6.72 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.27 %
SPDR Gold Shares 4.77 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 4.74 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.56 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.21 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.19 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.98 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.36 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.26 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.10 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.09 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.87 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.77 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 2.60 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 1.40 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 217 838 2 355 775,00 2 254 613 2 394 710,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2017

Většina cen rizikových aktiv během dubna opět vzrostla poté, co prezident Trump blíže představil daňovou reformu a na trzích pokračoval “reflační” optimismu. V reakci na příznivý výsledek prvního kola francouzských prezidentských voleb se dařilo i evropským akciím. Naopak oslabily britské akcie ovlivněně pokračujícím jednáním o Brexitu. Ceny evropských i amerických státních dluhopisů mírně rostly. Naopak většina komodit včele s ropou opět oslabila ovšem s výjimkou zlata, které posílilo o 1,7%. V dubnu jsme realizovali zisk na amerických akciích prodejem ETF na index S&P 500. Akciové instrumenty ve fondu zaznamenaly v posledních měsících největší růst, a proto udržujeme jejich zastoupení na referenční váze postupnými prodeji. Podobně jsme snížili pozici v amerických realitních trustech prodejem ETF iShares US PROPERTY YIELD. V dubnu se na výnosnosti fondu pozitivně projevily fondy na evropské akcie i instrumenty s expozicí na rozvíjející se trhy. Trhy rizikových aktiv se nadále nesou na vlně optimismu navzdory napjatým valuacím. Sledovanou událostí v květnu bude druhé kolo francouzských prezidentských voleb. Prozatím trh favorizuje pro trhy příznivého Macrona, který vyznává umírněnou proevropskou politiku. Americká centrální banka Fed pravděpodobně přijde s neutrálním vyzněním vzhledem k současnému nastavení momentární politiky. Trh bude sledovat, jestli se nějak posunuly názory členů FOMC ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb v návaznosti na poslední spíše horší makroekonomická data.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.05.2017

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
18 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
119 253 846,58
Aktuální hodnota PL
1,0789
Změna aktuální hodnoty PL
0,53 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc