J&T LIFE 2035 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

107-2400980297/0100

IBAN:  CZ35 0100 0001 0724 0098 0297,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 15.03.2019

Období %
1 měsíc 1.17 %
3 měsíce 5.19 %
6 měsíců -0.37 %
1 rok 0.32 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2.36 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2013 N/A
2014 N/A
2015 -0.59 %
2016 3.68 %
2017 8.05 %
2018 -6.89 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 15.03.2019

Struktura majetku k datu 15.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 146,554.61
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 4,946.75
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4,946.75
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 12,942.88
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 12,942.88
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 127,295.02
Akcie 7,048.51
Podílové listy 120,246.51
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,369.96
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 13.46 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 9.17 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 7.14 %
SPDR Gold Shares 4.86 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 4.67 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 4.62 %
J&T BOND CZK OPF (F) 4.62 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 4.59 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 4.57 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 4.23 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 4.11 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 3.90 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.69 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 3.56 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 3.38 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 3.09 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (F) 2.36 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2.14 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 2.13 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 2.07 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.88 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.70 %
EPH 3,50% 9/6/2020 0.69 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 041 387 2 235 535,00 943 474 1 036 554,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

Trhy rizikových aktiv pokračovaly v růstu i během února, když dále klesaly rizikové přirážky na akciích i dluhopisech. Investoři tak pozitivně reagovali na zprávy o pokroku v obchodních jednáních mezi Čínou a USA, solidní výsledkovou sezónu a umírněné komentáře centrálních bank. Největší zisky si připsaly akcie v Evropě a Japonsku. Komodity rovněž posílily díky růstu cen ropy a některých technických kovů. Ztráty si připsaly evropské nemovitostní společnosti i zlato. Během února jsme realizovali zisky na některých pozicích. Uprodali jsme menší podíl v ETF na zlato SPDR Gold Shares. Prodávali jsme ETF na dolarové rizikové dluhopisy iShares HY Corporate. V únoru byla výnosnost fondu pozitivně podpořena fondy na akcie rozvinutých trhů. Naopak negativní dopad na výnosnost měly evropské REITs. Investoři budou v březnu nadále sledovat jednání mezi USA a Čínou. Poměrně sledovaná budou i indikátory ekonomické aktivity a trhu práce z obou největších světových ekonomik. Zvýšenou volatilitu může přinést další vyjednávání ohledně možné podoby a případného odkladu BREXITu. V nadcházejícím období budeme nahrazovat dolarové rizikové dluhopisy ETF na eurové “High Yield” dluhopisy. Pravděpodobně budeme taky realizovat zisky na akciových instrumentech díky jejich výraznému růstu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 15.03.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
16 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474269
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2035 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
146 973 696,29
Aktuální hodnota PL
1,1153
Změna aktuální hodnoty PL
0,69 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc