coverImage
Ing. Marek Janečka, CFA

Manažer fondu

Ing. Marek Janečka, CFA

J&T LIFE 2025 OPF

CZK Akumulační

Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.

Třída aktiv

Smíšená aktiva

Region

Globální

Rizikovost fondu

Střední

Horizont

3 roky

Minimální investice

300 CZK