J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

 
Do 31.5.2019 je účet pro zasílání investic klientů vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 21.05.2019

Období %
1 měsíc -3.34 %
3 měsíce 0.06 %
6 měsíců -1.82 %
1 rok -11.15 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.52 %
k min. IH (p.a.) -8.83 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 21.05.2019

Struktura majetku k datu 15.05.2019

Struktura aktiv k datu 30.04.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 92,459.51
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,615.38
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,115.38
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 86,537.95
Akcie 58,039.84
Podílové listy 28,498.10
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 306.18
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2019

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 13.07 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.83 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.28 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.82 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.28 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 3.14 %
SPDR Gold Shares 2.72 %
ETFS Nickel 2.64 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.37 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 2.24 %
iShares Silver Trust 1.99 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.86 %
ETFS Corn 1.83 %
CEZ 1.74 %
CHEVRON 1.50 %
ETFS Grains GBP 1.37 %
OMV AG 1.34 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.21 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.20 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.15 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.11 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.11 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.08 %
ALBEMARLE 1.03 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 0.96 %
Valero Energy Corp 0.90 %
OAO GAZPROM 0.87 %
Euronav NV 0.71 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
866 861 429 902,00 767 730 375 406,00

Komentář portfolio managera k datu 30.04.2019

Z jednotlivé komoditních sektorů v dubnu posílili jen energetické komodity díky ropě. Zatímco ceny ropy Brent I WTI vzrostly o 6%, zemědělské plodiny, vzácné i technické kovy oslabily. Ceny ropy rostly kvůli dalšímu snížení produkce ze strany OPECu a výpadkům exportu černého zlata z Iránu a Venezuele. Z technických kovů oslabily ceny zinku i měď kvůli nejistotě spojené s obchodní dohodou mezi USA a Čínou. Vzácné kovy včetně zlata si prošly korekcí po dalším poklesu rizikových přirážek zejména u amerických akcií. Ztráty zaznamenaly i tzv. „soft“ komodity především pak káva a pomerančová šťáva po zprávách o vyšší produkci. V dubnu jsme snižovali expozici především na energetický sektor. Prodali jsme část pozice v ruských společnostech Gazprom a Gazprom Neft. Redukovali jsme pozici v americké ocelářské společnosti Reliance Steel & Aluminium a belgické přepravní společnosti Euronav. V portfoliu fondu jsme naopak navýšili podíl v ETF na těžaře zlata Vaneck Vectors Gold Miners. Zastoupení komoditních akcií v portfoliu fondu ke konci dubna činilo na 18,9%. V následujícím období očekáváme, že by ceny ropy mohly po přechozích růstech zkorigovat. Jedná se zejména o ropu, u které pokračuje růst produkce i zásob v USA. Na druhé straně přetrvává napětí ohledně situace v Iránu a Venezuele. Investoři se budou zajímat o další vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou. V portfoliu komoditního fondu zvážíme navýšení expozice na vzácné kovy. Dle vývoje na trhu také zvážíme další realizaci zisku u některých komoditních společností.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 21.05.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
90 634 497,67
Aktuální hodnota PL
0,4797
Změna aktuální hodnoty PL
0,97 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc