J&T KOMODITNÍ FOND

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

43-7795880217/0100

IBAN:  CZ64 0100 0000 4377 9588 0217,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Výkonnost fondu k datu 26.03.2019

Období %
1 měsíc 0.43 %
3 měsíce 5.99 %
6 měsíců -3.45 %
1 rok -3.39 %
od zahájení činnosti (p.a.) -8.43 %
k min. IH (p.a.) -7.93 %
Období %
2013 -12.83 %
2014 -11.68 %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 26.03.2019

Struktura majetku k datu 20.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 91,764.96
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 5,575.89
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,075.89
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 3,500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 85,661.18
Akcie 57,975.97
Podílové listy 27,685.21
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 527.89
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 12.54 %
iShares S&P GSCI Commodity 12.35 %
ETFS All Commodities DJ-UBSCISM 11.22 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10.55 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 10.51 %
DB Platinum IV dbX Systematic Alpha Index Fund I1C-U (F) 2.96 %
ETFS Nickel 2.79 %
SPDR Gold Shares 2.74 %
Parvest Aqua - I EUR (F) 2.24 %
iShares Silver Trust 2.05 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.91 %
ETFS Corn 1.90 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 1.84 %
Reliance Steel & Aluminum Co 1.53 %
CHEVRON 1.47 %
ETFS Grains GBP 1.45 %
NUCOR 1.34 %
OMV AG 1.30 %
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 1.24 %
ALBEMARLE 1.23 %
MARATHON PETROLEUM CORP 1.22 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 1.21 %
OAO GAZPROM 1.17 %
ETFS 2X Daily Long Coffee 1.11 %
Vanguard Energy ETF (F) 1.08 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.06 %
Euronav NV 0.98 %
Valero Energy Corp 0.80 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 000 091 479 115,00 283 460 135 849,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

Komodity pokračovaly v růstu i v únoru zejména díky ropě a technickým kovům. Ceny ropy posilovaly poté, co OPEC dále snížil v lednu těžbu o více než 1,5 mil. barelů. Ceny technických kovů především niklu, zinku a mědi rovněž rostly po dalším pokroku v jednání mezi Čínou a USA. Vzácné kovy včetně zlata si naopak prošly korekcí po dalším poklesu rizikových přirážek i dluhopisových výnosů. Ztráty zaznamenaly i tzv. „soft“ komodity především pak káva a kakao po zprávách o vysoké produkci. V únoru jsme realizovali zisky na akciích v ropném sektoru. Uzavřeli jsme dlouhou pozici v ruském ropném gigantu Lukoil. Do portfolia fondu jsme naopak přikoupili akcie jiné ruské společnosti Gazprom Neft, která oznámila solidní výsledky I možné navýšení dividend. Po oznámení avízované dohody mezi Ruskem a Čínou jsme dokoupili ETF na průmyslové kovy Invesco DB Base Metals. V následujícím období očekáváme, že by ceny některých komodit mohly po přechozích růstech lehce zkorigovat. Jedná se zejména o americkou ropu, kde pokračuje růst produkce především na břidlicových polích. Investoři budou sledovat další vývoj obchodních jednání mezi USA a Čínou. Při pozitivním vývoji by mohl pokračovat růst cen některých základních kovů. Investoři do zlata mohou vybírat letošní zisky v případě dalšího poklesu rizikových prémií. Dle vývoje na trhu zvážíme další realizaci zisku u některých komoditních společností a niklu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 26.03.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
92 837 468,34
Aktuální hodnota PL
0,4901
Změna aktuální hodnoty PL
0,91 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc