J&T KOMODITNÍ FOND*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672251/2700

Charakteristika fondu

Fond určený pro zkušenější investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší míru rizika a kteří akceptují koncentraci investic do podobného druhu investičních nástrojů. Fond se zaměřuje na investice do různých druhů komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc -0.32 %
3 měsíce 5.27 %
6 měsíců 17.78 %
1 rok 34.80 %
od zahájení činnosti (p.a.) -6.69 %
k min. IH (p.a.) 0.64 %
Období %
2015 -21.36 %
2016 6.40 %
2017 -5.99 %
2018 -8.18 %
2019 8.28 %
2020 -9.89 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 99,408.30
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 7,219.38
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 7,219.38
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 91,296.63
Akcie 44,559.72
Podílové listy 46,736.91
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 892.29
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
iShares S&P GSCI Commodity 9.71 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 8.39 %
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (F) 8.13 %
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 7.97 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF (F) 6.50 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 6.02 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 4.84 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 3.85 %
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) 3.25 %
SPDR Gold Shares 2.78 %
BNP PARIBAS-Aqua - I EUR (F) 2.35 %
WISDOMTREE NICKEL 2.09 %
ETFS PHYSICAL PLATINUM 2.06 %
iShares Silver Trust 1.89 %
CHEVRON 1.82 %
GLOBAL X LITHIUM ETF (F) 1.76 %
ALBEMARLE 1.69 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 1.60 %
OAO GAZPROM 1.52 %
VANECK VECTORS GOLD MINERS (F) 1.51 %
NORILSK NICKEL 1.45 %
iShares Global Clean Energy ETF (F) 1.38 %
BHP GROUP PLC 1.34 %
LYXOR UCITS ETF EURSTX600 OIL GAS (F) 1.27 %
WisdomTree Copper 1.16 %
iShares US Utilities ETF (F) 1.11 %
Euronav NV 1.10 %
ETFS LEAN HOGS 1.09 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (F) 1.04 %
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (F) 1.04 %
Reliance Steel & Aluminum Co 0.88 %
INVESCO DB BASE METALS FUND 0.86 %
WISDOMTREE CORN 0.86 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 0.59 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
4 482 956 2 209 421,00 9 556 902 4 682 767,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

Komoditní trhy si v březnu prošly korekcí. Oslabovaly všechny hlavní komoditní sektory, zejména energetické suroviny, jako je ropa a zemní plyn. K poklesu cen energetických surovin přispělo teplejší počasí na severní polokouli a zprávy o uvolnění závazku omezení těžby ropy ze strany zemí OPEC. Ze vzácných kovů si prošlo korekcí stříbro, jehož cena se propadla o 7%. Ceny zlata oslabily jen o 0,9%. Ze zemědělských komodit nejvíce vyrostly ceny vepřového masa kvůli sílící poptávce a novým ohniskům afrického moru v Číně. V březnu jsme snižovali expozici na zlato a ropu. Uprodali jsme část ETF na menší těžaře zlata Vaneck JR Gold Miners. Naopak jsme navyšovali podíl instrumentů na obnovitelné zdroje. Přikoupili jsme ETF na těžaře lithia GLOBAL X Lithium & Battery. Do portfolia jsme zařadili nový ETF Vaneck Rare Earth Metal zaměřený na těžaře vzácných prvků, které se stávají žádanými strategickými surovinami. Uzavřeli jsme pozici ve zpracovatelské společnosti na zemědělské plodiny Ingredion kvůli nízkému výnosovému potenciálu. Rovněž jsme prodali akcie ruské ropné společnosti Lukoil. Realizovali jsme zisk na části pozice v ETF na vepřové maso WT Lean Hogs. Růst cen na komoditních trzích by se mohl znovu obnovit vzhledem k pauze v posilování dolaru a tržnímu deficitu u většiny komodit. Ceny komodit bude též pozitivně ovlivňovat aktuální naladění investorů zajišťovat se proti rostoucí inflaci. V případě zemědělských komodit bude další vývoj částečně záviset i na počasí. V následujícím období zvážíme další investice do vzácných prvků. V případě korekce zřejmě navýšíme váhu v technických kovech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 a více let
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473493
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTAMCFF CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
01.02.2011
Vlastní kapitál celkem
99 010 031,27
Aktuální hodnota PL
0,4954
Změna aktuální hodnoty PL
1,39 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně