J&T LIFE 2025 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672438/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 13.01.2021

Období %
1 měsíc 0.92 %
3 měsíce 3.64 %
6 měsíců 6.20 %
1 rok 4.60 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.22 %
k min. IH (p.a.) 4.01 %
Období %
2015 0.24 %
2016 3.53 %
2017 6.20 %
2018 -4.08 %
2019 10.03 %
2020 4.67 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 13.01.2021

Struktura majetku k datu 13.01.2021

Struktura aktiv k datu 31.12.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 368,009.97
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 13,119.59
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 12,619.59
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 500.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 93,543.32
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 93,543.32
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 255,958.97
Akcie 6,027.04
Podílové listy 249,931.92
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 5,388.10
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.12.2020

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 10.94 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 10.54 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 10.51 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3.93 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3.61 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (F) 3.33 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 3.25 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 2.67 %
TMR 4,4% 10/10/2024 2.57 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2.53 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2.35 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 2.34 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) 2.29 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 2.24 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 2.18 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.93 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 1.82 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 1.81 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025 1.79 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 1.76 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 1.75 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.70 %
Fidurock 5,6% 30/1/2024 1.70 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 1.69 %
SPDR Gold Shares 1.65 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 1.62 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 1.55 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 1.47 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 1.47 %
AUCTOR 5% 24/11/2025 1.45 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 1.25 %
Norilsk Nickel 2,55% 11/9/2025 1.21 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (F) 0.79 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 0.75 %
Aquila Real Asset Finance 4,25% 28/6/2022 0.74 %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (F) 0.60 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 168 528 1 422 902,00 1 983 940 2 410 425,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2020

V prosinci akciové trhy dále posilovaly pod vlivem monetárních i fiskálních stimulů. Evropské akcie vzrostly o 1,7% a americké o 3,7%. Dolar nadále oslaboval vůči euru i české koruně. Růstový trend si udržely také evropské a americké REITs. Naopak americké a české vládní dluhopisy mírně oslabily. Komoditám se na konci roku dařilo, kdy vzrostly zejména ceny ropy a drahých kovů. Cena zlata zakončila rok s růstem 6,7% a cena stříbra poskočila o 17% za uplynulý měsíc. V průběhu prosince jsme opět zvýšili váhu dluhopisů. Investovali jsme do dluhopisu Alpha Quest se splatností 2025 a kupónem 5% p.a. Emitent je investičním fondem profesionálních investorů na Maltě spravující rumunské restituční nároky. Také jsme upsali dluhopis internetového srovnávače Heureka na primárním trhu. Dluhopis nabízí kupón 5,25% se splatností v roce 2025. Věříme v pokračování pozitivního vývoje na trzích rizikových aktiv i na začátku nového roku s ohledem na další progres v očkování proti nemoci Covid-19. Nicméně dynamiku růstu cen akcií mohou brzdit vysoké valuace a další šíření, popřípadě mutace koronavirové pandemie. Ceny aktiv bude nadále pozitivně ovlivňovat expanzivní politika centrálních bank a fiskální stimuly. V nadcházejícím období zvážíme investici do ETF na korporátní dluhopisy a popřípadě do dalšího podnikového dluhopisu.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 13.01.2021

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
4 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474244
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2025 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
367 818 615,74
Aktuální hodnota PL
1,2290
Změna aktuální hodnoty PL
0,40 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc