J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672462/2700

Charakteristika fondu

J&T Life 2030 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Výkonnost fondu k datu 20.11.2020

Období %
1 měsíc 3.02 %
3 měsíce 4.04 %
6 měsíců 12.60 %
1 rok 4.85 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3.38 %
k min. IH (p.a.) N/A
Období %
2014 N/A
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %
2018 -6.52 %
2019 14.53 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2020

Struktura majetku k datu 20.11.2020

Struktura aktiv k datu 31.10.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 183,009.41
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 16,878.21
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 16,878.21
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 22,823.86
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 22,823.86
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 143,258.25
Akcie 6,813.89
Podílové listy 136,444.36
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 49.08
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2020

Cenný papír %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 6.14 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 6.12 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5.80 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 5.66 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) 5.39 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5.34 %
SPDR Gold Shares 3.87 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 3.83 %
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock ETF (F) 3.73 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.52 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 3.49 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 3.37 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 3.23 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 3.13 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (F) 3.00 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.94 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.83 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.59 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 2.36 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 2.09 %
Passerinvest 5,25% 31/3/2023 1.73 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.71 %
EPH 4,50% 17/3/2025 1.70 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.67 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.61 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.59 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.54 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 1.52 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 1.49 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (F) 1.34 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
911 660 1 098 414,00 450 751 537 264,00

Komentář portfolio managera k datu 31.10.2020

Riziková aktiva pokračovala v korekci z předchozího měsíce zejména na vyspělých trzích Evropy i v USA. K obavám z dopadů druhé vlny pandemie COVID-19 se přidala nejistota ohledně prezidentských voleb v USA. Dařilo se naopak akciím na rozvíjejících se trzích. Mírně posílily jen státní dluhopisy v Evropě, zatímco ty americké zkorigovaly. Komodity zažily další bouřlivý měsíc, když oslabily všechny sektory s výjimkou průmyslových kovů. Propadly zejména ceny ropy z důvodu poklesu poptávky a růstu těžby v některých zemích, jako je Libye nebo Irák. Během října jsme investovali do dluhopisů, abychom vyrovnali částečně podváženou pozici v pevně úročených instrumentech. Koupili jsme ETF na americké vládní dluhopisy iShares Usd Treasury 3-7 yr. Nadále jsme snižovali rizikovou složku portfolia a uprodali část v ETF na americké akcie Ishares Trust ESG a ve fondu na konvertibilní dluhopisy SPDR Bloomberg Barclay Convertible. V listopadu budou investoři sledovat výsledky prezidentských voleb v USA a vývoj druhé vlny koronavirové epidemie, která se rozjíždí zejména v evropských zemích. Trhy budou rovněž reagovat na další část výsledkové sezóny za 3. kvartál. Ceny aktiv bude nadále pozitivně ovlivňovat expanzivní politika centrálních bank. Ceny zlata by se po menší korekci mohly vrátit zpět k hranici 2000 USD. Zde by mohly sehrát svoji úlohu americké volby a vítězství demokratů, které pravděpodobně povede k oslabení dolaru.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.11.2020

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
10 let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
185 436 251,45
Aktuální hodnota PL
1,2354
Změna aktuální hodnoty PL
0,22 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc