J&T LIFE 2030 *

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672462/2700

Charakteristika fondu

Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.

Výkonnost fondu k datu 14.04.2021

Období %
1 měsíc 0.89 %
3 měsíce 2.56 %
6 měsíců 8.55 %
1 rok 24.02 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4.09 %
k min. IH (p.a.) 5.51 %
Období %
2015 -0.30 %
2016 3.69 %
2017 7.74 %
2018 -6.52 %
2019 14.53 %
2020 6.01 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 14.04.2021

Struktura majetku k datu 14.04.2021

Struktura aktiv k datu 31.03.2021

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 205,712.60
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 18,157.84
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 18,157.84
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 30,551.87
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 30,551.87
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 156,914.98
Akcie 7,096.95
Podílové listy 149,818.03
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 87.91
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.03.2021

Cenný papír %
J&T BOND CZK OPF (F) 6.09 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 5.58 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5.50 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) 5.50 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 5.45 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 5.33 %
Fidelity NASDAQ Composite Index ETF (F) 3.78 %
SPDR Gold Shares 3.52 %
IShares MSCI Europe ESG SCRN UCITS ETF (F) 3.41 %
iShares US Property Yield UCITS ETF (F) 3.39 %
BNPETF EPRA EUROPE (F) 3.38 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 3.09 %
db x-trackers MSCI Japan EUR Hedged TRN Index UCITS ETF (F) 2.88 %
SPDR Barclays Convertible Securities ETF (F) 2.86 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF (F) 2.82 %
J&T KOMODITNÍ OPF (F) 2.80 %
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (F) 2.63 %
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (F) 2.46 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 1.94 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 1.87 %
Savarin PLC 0% 12/1/2026 1.70 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 1.54 %
EPH 4,50% 17/3/2025 1.50 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 1.49 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 1.38 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 1.35 %
Sazka Group 4,125% 20/11/2024 1.34 %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (F) 1.33 %
AUCTOR 5% 24/11/2025 1.31 %
TMR 4,4% 10/10/2024 1.30 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025 1.23 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (F) 1.05 %
Heuréka 5,25% 14/2/2025 1.02 %
iShares Global Clean Energy ETF (F) 0.83 %
Vanguard Intermediate-Term Corp Bond ETF (F) 0.31 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 3.2021

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 957 592 2 532 255,00 1 262 767 1 630 104,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2021

Akciové trhy během března nadále posilovaly. Evropské akcie vzrostly o 7,8% a americké o 4,2%. Akciím pomohla výsledková sezóna za poslední čtvrtletí roku 2020, která výrazně překonala očekávání analytiků. Dolar tentokrát vůči české koruně posílil o 2,7% a vůči euru o 2,9%. Růstový trend si udržely i REITs. Americké státní dluhopisy nadále oslabovaly o -1.5%. České státní dluhopisy ztratily -1,7%. Komodity mírně zkorigovaly. Ceny ropy byly ovlivněny pesimistickou prognózou růstu poptávky OPEC. Cena zlata klesla o -0,9% a ropa Brent o -3,9%. Během března jsme na některých pozicích realizovali zisky. Prodali jsme část ETF Ishares MSCI EAFE SMALL-CAP. Redukovali jsme váhu v ETF na iShares MSCI ESG Scrn. Rovněž jsme mírně snížili zastoupení ve fondu J&T Komoditní. Dokoupili jsme dluhopisové fond J&T Bond. Pozitivní vývoj na trhu rizikových aktiv bude dále tažen pokrokem v očkování proti Covidu 19. Další posílení cen akcií, realit a komodit může brzdit posilování dolaru, růst úrokových sazeb či vysoké valuace. Pozitivní naopak pro trh je pokračující kvantitativní uvolňování ze strany centrálních bank. Pozornost investorů se bude ubírat směrem k začátku výsledkové sezóny za 1. kvartál. V následujícím období zvážíme další investici do dluhopisového fondu, popřípadě realizaci zisku na rizikových instrumentech.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 14.04.2021

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
5 a více let
Typ fondu
speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008474251
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTL2030 CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Gladiola Gjuzi
Datum zahájení činnosti
16.01.2014
Vlastní kapitál celkem
203 632 211,91
Aktuální hodnota PL
1,3110
Změna aktuální hodnoty PL
0,41 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
dvakrát týdně