Systém e-Perspektiva

Jste-li registrováni v systému e-PERSPEKTIVA zde můžete ovládat transakce s podílovými listy.

 

VSTUP DO e-PERSPEKTIVY

 

Co umožňuje e-PERSPEKTIVA

  •  Upozornění:
    Vývoj v minulosti nedává žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listů může stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosáhnutí určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne pod výšku vstupní investice.
    komunikace klienta s investiční společností prostřednictvím internetu
  • vstup do systému e–PERSPEKTIVA 24 hodin denně
  • kontrola stavu účtu, historie účtu
  • zadání pokynu pro odkup podílových listů
  • přesun investic mezi jednotlivými fondy

Jak funguje e-PERSPEKTIVA

S uživatelem komunikuje vytvořený systém výhradně prostřednictvím standardních www stránek. Data jsou mezi serverem a obsluhou zasílána pomocí standardní technologie používané v celé síti internet. Uživatel vstupuje do systému prostřednictvím individuálního digitálního certifikátu. Tento certifikát je vytvořen stejným principem jako v případě tvorby elektronického podpisu.

Právě díky použití technologie internetu, která se stává všeobecně akceptovanou, je systém dostupný prakticky komukoli. Výhodou je skutečnost, že každý takový přístup je, zcela nezávisle na denní době a fyzickém umístění uživatele, zpracováván s aktuálními reálnými daty.