Aktualizované znění sdělení klíčových informací investičních fondu kvalifikovaných investorů J&T High Yield

06.04.2020

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností ode dne 7. dubna 2020 bylo v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizováno sdělení klíčových informací fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

V sdělení klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně:

  • aktualizace data vyhotovení
  • tabulka scénářů výkonnosti
  • tabulka nákladů v čase
  • tabulka skladba nákladů

Ve sdělení klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů