Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v souvislosti se zahájením výplaty prostředků zrušeného fondu EUROCOM otevřený podílový fond (dále jen „EUROCOM“ nebo „Fond“) podílníkům fondu tímto informuje o průběhu a ukončení procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu. Investiční společnost dále upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jako obhospodařovatel fondu J&T VENTURES I uzavřený podílový fond tímto prohlašuje, že fond neinvestoval do základního kapitálu společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE, ani jiným způsobem neposkytl společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE finanční prostředky.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se  plně distancuje od klamavých inzerátů na poskytování úvěrů, kde je v jakékoli souvislosti uváděna. 

Syndikovat obsah
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

 
vk / pl:
1.9781 CZK
Změna:
2.81%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

vk / pl:
6.8877 CZK
Změna:
-0.81%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

vk / pl:
0.5128 CZK
Změna:
0.12%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

vk / pl:
1.2618 CZK
Změna:
0.17%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473642

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

vk / pl:
1.279 EUR
Změna:
0.18%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

vk / pl:
1.1975 CZK
Změna:
0.19%
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

vk / pl:
1.4075 CZK
Změna:
-0.06%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

vk / pl:
1.0096 CZK
Změna:
-0.33%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

vk / pl:
0.9983 CZK
Změna:
-0.38%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

vk / pl:
0.9927 CZK
Změna:
-0.40%
speciální fond cenných papírů, otevřený podílový fond v likvidaci

ISIN SE: Není veden v SE

ISIN CDCP: CZ0008473337 (770970001598)

Min. investiční horizont: fond v likvidaci

vk / pl:
0.1263 CZK
Změna:
12.57%