Informace o změně obhospodařovatele, administrátora a depozitáře u fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.

Investiční společnost upozorňuje, že k 17.07.2020 došlo ke změně názvu fondu NOVA Hotels otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond a zároveň proběhla změna statutu.

Investiční společnost tímto dále informuje, že od 15.07.2020 došlo k převodu obhospodařování fondu kvalifikovaných investorů J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond ze společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Zároveň oznamujeme, že od 01.08.2020 dochází u fondu J&T NOVA Hotels otevřený podílový fond k převodu administrace ze společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s. na J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Dále dochází od 01.08.2020 ke změně depozitáře ze společnosti Česká spořitelna, a.s. na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 5 roky

 
vk / pl:
2.7255 CZK
Změna:
2.89%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

vk / pl:
7.4434 CZK
Změna:
-0.02%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473493

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 5 let

vk / pl:
0.4233 CZK
Změna:
3.14%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473634

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

vk / pl:
1.4588 CZK
Změna:
0.22%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473808

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 1 rok

vk / pl:
1.3609 CZK
Změna:
0.01%
standardní fond kolektivního investování, dluhopisový otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008472867

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 2 roky

vk / pl:
1.5047 CZK
Změna:
-0.14%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474244

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2025

vk / pl:
1.1695 CZK
Změna:
0.56%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474251

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2030

vk / pl:
1.1822 CZK
Změna:
1.02%
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond životního cyklu

ISIN SE: CZ0008474269

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: do roku 2035

vk / pl:
1.1817 CZK
Změna:
1.11%