CORUS V PERSPEKTIVĚ

19.2.2001

Otevřený podílový fond CORUS GARANT, který obhospodařuje od roku 1999 investiční společnost J&T Asset Management, je připraven na základě uděleného souhlasu Komise pro cenné papíry ke sloučení s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA - P otevřený podílový fond peněžního trhu. CORUS GARANT zanikne tři měsíce od data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke 13.5.2001. Miloslav Zábojník z investiční společnosti J&T Asset Management potvrdil, že k tomuto datu se podílníci slučovaného podílového fondu stávají podílníky přejímajícího podílového fondu a jejich podílové listy budou automaticky vyměněny za podílové listy přejímacího podílového fondu PERSPEKTIVA – P podle výše vlastního jmění ve zrušovaném podílovém fondu připadající na jeden podílový list ke dni 13.05.2001. Aktuální vlastní jmění připadající na jeden podílový list OPF CORUS GARANT je 0,9862 Kč, celkové činí 75,65 mil. Kč. Hodnota vlastního jmění připadajícího na jeden podílový list PERSPEKTIVY - P je 0,9856 Kč a celkové jmění 41,75 mil Kč.

Kontaktní osoby:
J&T Asset Management - Petr Málek, ředitel odboru marketingu,
tel. 02/ 21 71 01 11, e-mail malek@jtbank.cz

Negrelli public relations – Dr. Zdeněk Kučera,
tel.: 02/ 2481 6294, e-mail: zkucera@negrelli.cz