Informace o sloučení podílových fondů

30.6.2016

Investiční společnost informuje, že představenstvo investiční společnosti dne 29. 6. 2016 rozhodlo o zrušení fondů J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond.

Záměrem investiční společnosti je ukončit činnost fondů přeměnou dle § 398 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“), tedy sloučením investičních fondů, které mají právní formu podílových fondů.

V souladu s § 398 odst. 2 zákona dojde k zániku fondu J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, kdy tento podílový fond sloučením zanikne, zruší se bez likvidace a jmění v něm se stane součástí jmění v přejímajícím podílovém fondu J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení bude datum 1. ledna 2017.

V souladu s § 398 odst. 2 zákona dojde k zániku fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, kdy tento podílový fond sloučením zanikne, zruší se bez likvidace a jmění v něm se stane součástí jmění v přejímajícím podílovém fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení bude datum 1. ledna 2017.

Vzhledem k důvodu sloučení, kterým je sloučení fondů s totožnou investiční strategií, nedojde k žádným negativním dopadům na zájmy vlastníků zaknihovaných cenných papírů vydaných přejímajícím fondem.

V případě vlastníků zaknihovaných cenných papírů, vydaných zanikajícím fondem, nedojde k žádným negativním dopadům na jejich zájmy, týkající se investiční strategie fondů v oblasti druhů majetkových hodnot, které mohou být nabyty do jmění fondu, včetně investičních limitů. V jejich případě ale dojde ke změně referenční měny fondu. To znamená, že klienti budou muset zvážit, zda chtějí akceptovat změnu referenční měny a zůstat ve fondu nebo využijí nabídky na odkup bez jakýchkoliv sankcí.