Informace o změně depozitáře k 1.6.2019

11.4.2019

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „investiční společnost“) si dovoluje tímto informovat podílníky investičních fondů o změně depozitáře níže uvedených investičních fondů. Změna je účinná ode 1. června 2019. 

Novým depozitářem fondů bude společnost:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 
Praha 4 - Michle 140 92
IČO: 64948242
Změna depozitáře se vztahuje na níže uvedené fondy:
J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond
J&T FVE uzavřený podílový fond
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů
J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond
J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond
J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond
J&T MONEY CZK otevřený podílový fond
J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond
J&T REALITY otevřený podílový fond
J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Změna depozitáře standardního fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond podléhá udělení souhlasu České národní banky. Česká národní banka svým rozhodnutím ze dne 26. března 2019 udělila investiční společnosti souhlas se změnou depozitáře standardního fondu, které nabylo právní moci dne 11. dubna 2019.

Nové znění statutů fondů a příslušná sdělení klíčových informací pro investory budou zveřejněna do 31. května 2019 na internetové adrese: http://www.jtis.cz/informace-pro-investory-soubory-ke-stazeni/aktualni-statuty-klicove-informace-fondu/aktualni-statuty.