Investice do podílových fondů investAGe, a.s. bez vstupních poplatků

13.2.2003

Od 13.2.2003 včetně jsou vstupní poplatky při nákupu otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností investAGe, a.s. AG7 FOND, AG2000 FOND a AGb FOND nulové.

Výstupní poplatek fondu AG7 FOND je také nulový. U fondů AG2000 FOND a AGb FOND jsou výstupní poplatky 2%.

Prodej i odkup podílových listů probíhá v prostorách společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 14.

Prodej i odkup podílových listů AG7 FOND v síti obchodních míst RM-Systému:
Vstupní i výstupní poplatky ze strany společnosti jsou nulové a klient hradí pouze poplatky dle ceníku RM-Systému.

Bližší informace na bezplatné infolince 800 149 172