Investiční společnost investAGe pozastavuje od 22.12.2003 odkupování podílových listů fondu investAGe AG7 FOND

17.12.2003

Představenstvo investAGe a.s. investiční společnost oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond (dále jen „AG7“), a to s účinností od 22.12.2003.

K pozastavení odkupování dochází v souladu s projektem sloučení podílového fondu investAGe a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond s přejímajícím fondem J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/107/2003/2 ze dne 25.9.2003 , které nabylo právní moci dne 30.9.2003.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu je technické zabezpečení sloučení ke dni 30.12.2003, příprava k provedení auditu účetní závěrky a zabezpečení realizace výměny podílových listů. Odkupování podílových listů bude pozastaveno do dne zániku fondu AG7 sloučením dne 30.12.2003.

Poslední žádosti na odkup fondu AG7 došlé do 12:00 hod. 19.12.2003 budou vypořádány ještě téhož dne za platný kurz. Případné žádosti o odkup, podané později, již budou vypořádány jako podílové listy fondu J&T PERSPEKTIVA, za kurz platný po obnovení obchodování.