Investiční společnost investAGe pozastavuje od 7.11.2003 odkupování podílových listů fondu AG2000 FOND

6.11.2003

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 7.11.2003 se pozastavuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

K pozastavení dochází z důvodu nevyřešení situace týkající se dodatečného platebního výměru, v němž se dodatečně vyměřuje daň z příjmů právnických osob, proti kterému se investiční společnost odvolala.

Další informace naleznete ve zprávě z 6.8.2003 v Aktualitách - archív zpráv.