Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT obnovuje od 10.9.2003 odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA

10.9.2003

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 10.9.2003.

K tomuto pozastavení došlo v souladu s projektem sloučení přejímajícího podílového fondu s podílovými fondy:

· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP PROSPERITA - otevřený podílový fond a
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – A akciový otevřený podílový fond (dále také slučované podílové fondy).

Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 9. května 2003.

Důvodem pozastavení bylo technické zabezpečení realizace výměny podílových listů slučovaných fondů za podílové listy přejímajícího fondu v souladu s projektem sloučení.