Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT obnovuje od 2.8.2004 odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA

30.7.2004

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovilo odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to od 02.08.2004.

K pozastavení došlo v souladu s projektem sloučení fondů Nový podílový fond - MAPIS, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a J&T AG2000 otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučované podílové fondy). Tato sloučení byla schválena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č č.j. 41/N/29/2004/1 ze dne 15. března 2004, které nabylo právní moci dne 13. dubna 2004 a rozhodnutím č.j. 41/N/39/2004/1 ze dne 29. března 2004, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2004.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu bylo technické zabezpečení sloučení obou slučovaných fondů s přejímajícím fondem ke dni sloučení, dále pak provedení auditu účetní závěrky všech tří fondů a zabezpečení realizace výměny podílových listů.

Podílníci jsou o této skutečnosti informováni v souladu se statutem fondu.