Investiční společnost J&T Asset Management pozastavuje odkupování podílových listů fondu PERSPEKTIVA – S od 25.3.2002 do 31.3.2002

22.3.2002

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 25.3.2002. K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., MOTOFOND – otevřený podílový fond. Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/232/2001/2.

Důvodem pozastavení je technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., MOTOFOND – otevřený podílový fond za podílové listy fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond v souladu s projektem přeměny. Odkupování bude pozastaveno nejdéle do 31.3.2002 (včetně).

Podílníci jsou o této skutečnosti informování v souladu s § 13 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a statutem fondu.