Investiční společnost J&T Asset Management pozastavuje odkupování podílových listů fondů PERSPEKTIVA – P a PERSPEKTIVA-S od 29.7.2002 do 2.8.2002

26.7.2002

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu a fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 29.7.2002.

K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KOMENIUS – otevřený podílový fond, resp. fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., VYSOČINA – otevřený podílový fond. Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry 41/N/32/2002/2, resp. 41/N/33/2002/2 ze dne 28. 03. 2002 o povolení sloučení, které nabylo právní moci dne 23. 04. 2002.

Důvodem pozastavení je provedení auditu těchto fondů a technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KOMENIUS – otevřený podílový fond za podílové listy fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu, resp. fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., VYSOČINA – otevřený podílový fond za podílové listy fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond, v souladu s projektem sloučení. Odkupování bude pozastaveno nejdéle do 2.8.2002 (včetně).

Podílníci jsou o této skutečnosti informování v souladu s § 13 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a statutem fondu.