KCP schválila zrušení podílového fondu J&T OPPORTUNITY SKK

20.4.2005

Investiční společnost v souladu s § 68 odst. 1 zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování požádala Komisi pro cenné papíry o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to z důvodu odkoupení všech podílových listů fondu.

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 41/N/44/2005/1 ze dne 7. dubna 2005, které nabylo právní moci dne 14. dubna 2005 žádosti vyhověla a odňala povolení k vytvoření tohoto podílového fondu.

Investiční společnost tímto oznamuje že fond J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je od 14. dubna 2005 zrušen. Současně oznamuje, že veškeré informace o fondu, umístěné na stránkách www.jtam.cz budou v nejbližších dnech odstraněny, včetně historie zveřejňovaných informačních povinností.