Obnovení odkupů fondů J&T ASSET MANAGEMENT

26.1.2004

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

K pozastavení odkupování došlo v souladu s projektem sloučení podílového fondu investAGe a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond s přejímajícím fondem PERSPEKTIVA. Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/107/2003/2 ze dne 25.9.2003 , které nabylo právní moci dne 30.9.2003.

Sloučení fondů bylo ukončeno a proto investiční společnost obnovuje odkupování a zveřejňování informací fondu PERSPEKTIVA s účinností od 28.1.2004.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že kromě pozastavení fondu J&T PERSPEKTIVA OPF, u kterého bylo pozastaveno obchodování z důvodu sloučení, pozastavuje odkupování podílových listů všech svých zbývajících spravovaných podílových fondů, s tím, že důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondů byl přechod na zcela nové informační a účetní systémy od 1.1.2004. Z důvodu technického zabezpečení tohoto přechodu bylo odkupování podílových listů pozastaveno do 16.1.2004, s tím, že odkupy budou obnoveny ke dni 19.1.2004. Vzhledem k průběhu implementace systému spojeného se souběžným slučováním fondů investiční společnost z technických a organizačních důvodů představenstvo následně prodloužilo pozastavení odkupů a zveřejňování informací fondů do 23.1.2004.

S účinností od 26.1.2004 pominuly důvody pozastavení fondů a proto byly obnoveny odkupy těchto ostatních podílových fondů.