Od 7.4.2003 AGb FOND pod správou J&T Asset Management

7.4.2003

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, došlo k převodu obhospodařování otevřeného podílového fondu AGb FOND společnosti investAGe, a.s. investiční společnost, do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s..