OPF ARNOLD v PERSPEKTIVĚ

29.8.2001

Otevřený podílový fond ARNOLD, který je od roku 1999 ve správě investiční společnosti J&T Asset Management byl se souhlasem Komise pro cenné papíry sloučen s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond. ARNOLD zanikne k 17. listopadu 2001. K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S a jejich podílové listy budou vyměněny podle výše vlastního jmění ve zrušovaném fondu připadající na jeden podílový list. Aktuální vlastní kapitál připadající na jeden podílový list ARNOLD je 1,1204 Kč, celkový vlastní kapitál činí 18,83 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list smíšeného otevřeného podílového fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S je 1,0488 Kč a celkový vlastní kapitál činí 66,87 mil Kč.

Investiční společnost J&T Asset Management, naplňujíc jeden z hlavních úkolů svého strategického plánu v letošním roce, dokončila už sloučení fondů COOP 94, COR/US Garant, Present Progres a MIDRUF.