Oznámení o obnovení odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA

7.10.2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. tímto oznamuje, že ode dne 10. října 2005 obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., které bylo pozastaveno od 21. září 2005.

K pozastavení došlo v souladu s projektem sloučení fondu J&T IFE smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTICNÍ SPOLECNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond). Toto sloučení bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/69/2005/1 ze dne 25. května 2005, které nabylo právní moci dne 20. června 2005, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu bylo technické zabezpečení sloučení slučovaného fondu s přejímajícím fondem ke dni sloučení, dále pak provedení auditu účetní závěrky obou fondů a zabezpečení realizace výměny podílových listů.