Pozastavení J&T PERSPEKTIVY od 12.7. z důvodu slučování s fondem MAPIS a J&T AG2000

18.5.2004

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, v souladu se zákonem dne 21.4.2004 v 15:25 hod rozhodlo, že u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude s účinností od 12.7.2004 00:00 hod. pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů a to z důvodu technického zabezpečení sloučení v souladu s projekty sloučení. Předpokládané ukončení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bude 2.8.2004 v 00:00 hod.

Předseda představenstva společnosti v souladu s výše uvedeným rozhodnutím představenstva ze dne 21.4.2004 rozhodl, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., pozastaví v období od 12.7.2004, 00:00 hod. vydávání a odkupování podílových listů.

K pozastavení dojde v souladu s projektem sloučení fondů Nový podílový fond - MAPIS, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a J&T AG2000 otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučované podílové fondy). Tato sloučení byla schválena rozhodnutím Komise pro cenné papíry č č.j. 41/N/29/2004/1 ze dne 15. března 2004, které nabylo právní moci dne 13. dubna 2004 a rozhodnutím č.j. 41/N/39/2004/1 ze dne 29. března 2004, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2004.