Pozastavení odkupu fondu PERSPEKTIVA, technická přestávka na přelomu roku a provozní režim na konci roku 2005

12.12.2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje:

1) POZASTAVENÍ ODKUPŮ FONDU J&T PERSPEKTIVA OPF

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to od 23. prosince 2005.

K pozastavení dojde v souladu s projektem sloučení fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTICNÍ SPOLECNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond). Toto sloučení bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/112/2005/1 ze dne 1. září 2005, které nabylo právní moci dne 23. září 2005, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

Žádosti o odkup podílových listů přijaté do 12:00 hodin dne 22. prosince 2005 budou vypořádány ještě tentýž den. Všechny ostatní žádosti budou vypořádány až po obnovení odkupů fondu J&T PERSPEKTIVA a to za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu je technické zabezpečení sloučení slučovaného fondu s přejímajícím fondem ke dni sloučení, dále pak provedení auditu účetní závěrky obou fondů a zabezpečení realizace výměny podílových listů.

Odkupování podílových listů bude pozastaveno na dobu nezbytně nutnou. Odkup podílových listů bude pravděpodobně obnoven po provedení technického zabezpečení sloučení a to v polovině ledna.

2) TECHNICKÁ PŘESTÁVKA NA PŘELOMU ROKU 2005/2006

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. dále z administrativních a technických důvodů přeruší vyhlašování kurzů podílových listů a všech fondů kolektivního investování, které spravuje, a pozastaví odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, které spravuje, a to od 2. ledna 2006 00:00 hodin do 8. ledna 2006 24:00 hodin.

3) POSLEDNÍ ODKUPY A NÁKUPY V ROCE 2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. dále oznamuje, že žádosti o odkup a nákup podílových listů všech podílových fondů přijaté do 12:00 hodin dne 22. prosince 2005 budou vypořádány ještě tento kalendářní rok. Všechny ostatní žádosti budou z technických důvodů vypořádány až v roce 2006 a to za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

4) UZAVŘENÍ KLIENTSKÉHO CENTRA 30. PROSINCE 2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. dále oznamuje, že ve dnech od 27. prosince 2005 do 29. prosince 2005 bude z provozních důvodů klientské centrum v sídle společnosti a bezplatná infolinka 800 149 172 v provozu pouze od 9:00 do 14:00 hodin. Dne 30. prosince 2005 bude klientské centrum uzavřeno.