Přerušení vyhlašování kurzů podílových listů fondů J&T AM, jejich prodeje a odkupu ve dnech 30. prosince 2002 - 5. ledna 2003 včetně

19.12.2002

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 186 00, oznamuje, že přeruší vyhlašování kurzů podílových listů, jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 - 5. ledna 2003 včetně. Pro splnění týdenní informační povinnosti v souladu s ustanovením § 26 odst. 2 písm.b) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů bude v tomto případě stanoven pátek 27. prosince 2002 jako poslední pracovní den týdne, a prvním obchodním dnem v novém roce pondělí 6. ledna 2003.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. dále oznamuje, že u fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond a J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá z důvodu výše uvedené informace možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statuty stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 23.12.2002 až do 5.1.2003. Ode dne 6.1.2003 bude obnoveno denní stanovení ceny uvedených fondů.