Upozornění na změny související s přechodem na CDCP od 26.6.2010

11.6.2010

Dne 7.7.2010 zahájí činnost Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). Vznik centrálního depozitáře nahrazuje stávající systém evidence cenných papírů na majetkových účtech ve Středisku cenných papírů (SCP). Středisko cenných papírů tak ukončuje svoji činnost a majetkové účty v SCP budou převedeny pod centrálního depozitáře.
Změní se především forma přístupu jednotlivých majitelů cenných papírů k jejich účtům. Své majetkové účty bude možné obsluhovat pouze prostřednictvím účastníků CDCP. Do CDCP již nebude možné chodit nebo se ho dotazovat, jak bylo dříve běžné v SCP.
S Centrálním depozitářem klienti investiční společnosti nebudou uzavírat žádnou přímou smlouvu. Pokud budou se svými podílovými listy v budoucnu nakládat (nákup nebo převod), musí uzavřít smlouvu s některým z účastníků Centrálního depozitáře.
Veškeré informace o stavu cenných papírů na Vašem účtu Vám poskytne výhradně účastník centrálního depozitáře. Seznam obslužných míst a rozsah poskytovaných služeb budou postupně zveřejňovat samotní účastníci a bude rovněž zveřejněn na stránkách CDCP.
Pro stávající podílníky našich fondů, kteří budou požadovat pouze odkup vlastněných podílových listů se formálně nic nemění. Standardně i nadále podají žádost o odkup podílových listů investiční společnosti, která následně odkup podílových listů v zákonné lhůtě vypořádá. Pokud už jsou podílové listy vedeny na majetkovém účtu u některého z účastníků CDCP, musí klient sdělit investiční společnosti číslo tohoto účtu při podání žádosti o odkup.
Ti klienti, kteří mají zájem o koupi podílových listů některého z obhospodařovaných podílových fondů investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, a finanční prostředky určené na koupi podílových listů budou připsány na bankovní účet fondu po 24.6.2010, musí mít u některého z účastníků CDCP vedený majetkový účet, na který budou připsány podílové listy.

Seznam účastníků CDCP: http://www.cdcp.cz/Dokument.aspx?k=Ucastnici-Vyporadani.