Úspěšné plnění pohledávky ve prospěch fondu YSE AKCIONÁŘŮ

31.10.2002

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. oznamuje, že ve fondu YSE akcionářů, NEWTON Investment - investiční společnost, a. s., balancovaný otevřený podílový fond, který přešel pod její správu v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry o převodu obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. byla úspěšně uspokojena peněžitým plněním pohledávka ve výši 23.858.624,80 Kč, která je součástí vyrovnávacího řízení ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Základní informace o předmětné pohledávce:
Správce přihlásil 5. října 2001 do procesu soudního vyrovnání s věřiteli ze strany ČKD Praha Holding, a.s. (dále také „dlužník“) pohledávku vzniklou z titulu dluhopisů ČKD VAR/05, ISIN: CZ0003501009. Vyrovnání dlužníka s věřiteli bylo povoleno rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2001 a potvrzeno rozhodnutím téhož soudu dne 8. listopadu 2001. Proti rozhodnutí bylo podáno několik odvolání. Společnost do vyrovnání přihlásila pohledávku v celkové výši 82.283.924,80 Kč. K uspokojení pohledávek musí dojít nejpozději do dvou let od podání návrhu na vyrovnání - tedy do 4. ledna 2003. Rozvrh uspokojení je následující:

a) 23.858.624,80 Kč peněžitým plněním,

b) 58.425.300,00 Kč v akciích ČKD Praha Holding, a.s. v rámci procesu kapitalizace pohledávek.