Vyhlašování kurzů fondů J&T ve dnech od 9.5. do 18.5.2003

28.4.2003

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 09.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 12.05.2003 do 18.05.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 06.05.2003. K tomuto datu, 06.05.2003, budou fondy oceněny a vypočten vlastní kapitál fondu. Tato hodnota bude zveřejněna v rámci zákonné týdenní informační povinnosti a použita k vyhlášení ceny PL. Toto rozhodnutí se vztahuje na fondy, oceňované týdně. U fondů s denním oceněním bude postup následující. K datu 06.05.2003 budou denní fondy oceněny a vypočten vlastní kapitál fondu. Tato hodnota bude zveřejněna v rámci zákonné týdenní informační povinnosti a použita k vyhlášení ceny PL a to na dny 09.05.2003 až 12.05.2003.