Vyhlašování kurzů J&T EURO

7.4.2003

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond využívá možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a v souladu se statutem stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 1.4.2003 až do odvolání. Obnovení denního stanovení ceny uvedeného fondu bude zveřejněno v souladu se statutem.