Zahájení odkupování podílových listů fondu vzniklého přeměnou Investičního fondu energetiky, a.s. na otevřený podílový fond

27.4.2005

Dne 31. 3. 2005 investiční společnost obdržela rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. 7 Cmo 66/2004-534 o odmítnutí odvolání proti výmazu Investičního fondu energetiky, a.s. IČ 45313300 se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, z obchodního rejstříku. Na základě tohoto usnesení nabylo rozhodnutí o výmazu fondu právní moci.

Na základě této skutečnosti došlo v souladu se zákonem k ukončení činnosti fondu a tudíž i k ukončení uveřejňování informačních povinností za investiční fond.

Z důvodu dalších návazných kroků nezbytných k realizaci přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond a zajištění změny depozitáře, byl u nově vzniklého otevřeného podílového fondu pozastaven nákup a prodej podílových listů.

Představenstvo investiční společnosti tímto oznamuje, že dnešního dne, tj. 27.4.2005, od 10:00 hodin došlo k zahájení odkupování podílových listů podílového fondu a obnovení zveřejňování informační povinnosti dle § 88 zákona 189/2004 Sb.