Změna Obchodních podmínek od 01.01.2017

6.12.2016

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 01.01.2017.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Obchodních podmínek účinnou od  01.01.2017.

Změny se týkají úpravy seznamu obhospodařovaných fondů, a to ve spojitosti s plánovaným slučováním fondu BOND EUR s fondem BOND CZK a fondu HIGH YIELD EUR s fondem HIGH YIELD CZK k rozhodnému dni 1.1.2017, a úpravy předmětu podnikání investiční společnosti, v souvislosti se změnou povolení k předmětu podnikání.