Změna Obchodních podmínek od 01.06.2019

24.4.2019

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 01.06.2019. V souvislosti se změnou depozitáře dochází ke změně čísel běžných účtů fondů, na které se zasílají investice. Od 1.6.2019 budou tyto účty vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, IČO: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 5850, tímto upozorňuje na změnu Obchodních podmínek účinnou od  01.06.2019.

V souvislosti se změnou depozitáře investičních fondů administrovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ, a.s. se v obchodních podmínkách mění čísla účtů jednotlivých fondů. Upozorňujeme klienty, že od 01.06.2019, je nutné zasílat investice na nová čísla účtů, které budou vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..