Změna sazebníku poplatků od 1.3.2019

1.3.2019

Upozorňujeme klienty na změnu Sazebníku poplatků platného od 1. března 2019. 

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 1. března 2019 došlo ke změně Sazebníku poplatků.

Sazebník poplatků byl upraven v souvislosti se změnou statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. U tohoto fondu došlo ke zrušení výstupní srážky při odkupování podílových listů, ke změně úplaty obhospodařovatele a zavedení výkonostního poplatku.