Změna statutu fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond s účinností od 1. ledna 2018

1.1.2018

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 20. prosince 2017 s účinností od 1. ledna 2018 změnu statutu fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond.

Investiční společnost se na základě toho, že zákon nebrání fondům kvalifikovaných investorů zpracovávat sdělení klíčových informací a poskytovat je svým investorům, rozhodla poskytnout informace podle § 293 a § 241 ZISIF rovněž způsobem určeným pro sdělení klíčových informací speciálního fondu. Proto doplnila do statutu fondu mimo jiné ustanovení, kterým se plně odkazuje na plnou compliance s nařízením vlády o klíčových informacích. V této souvislosti bylo vyhotoveno sdělení klíčových informací. Představenstvo investiční společnosti schválilo výše popsanou změnu dne 20. prosince 2017 s účinností od 1. ledna 2018.