Změna statutu fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

13.9.2004

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto informuje, že Komise pro cenné papíry schválila rozhodnutím čj. 41/N/86/2004/1, ze dne 8.9.2004, změnu statutu fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PROFIT - otevřený podílový fond. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2004. Změna se týká především názvu fondu, informací o obhospodařující společnosti a stanovení výstupní srážky ve výši 0%.