Změna statutů obhospodařovaných fondů 2.5.2005

2.5.2005

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto informuje o schválení změn statutů obhospodařovaných fondů, a to fondu J&T IFE smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dříve J&T Asset Management, investiční společnost a.s., otevřený podílový fond energetiky), fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a fondu Investičního fondu NEWTON, a.s. a současně i fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dříve J&T Asset Management, investiční společnost a.s., RŮSTOVÝ otevřený podílový fond, který vznikne přeměnou Investičního fondu NEWTON, a.s.). Změny statutů všech výše uvedených fondů nabyly právní moci dne 29. dubna 2005.