Změna statutu a zahájení odkupování podílových listů fondu J&T IFN ke dni 24.8.2005

23.8.2005

Změna statutu a zahájení odkupování podílových listů podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. ke dni 24. srpna 2005.

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto informuje, že došlo k výměně akcií fondu Investiční fond NEWTON, a.s., ISIN: CZ0008030004, za podílové listy J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., ISIN: CZ0008472099.

K zahájení odkupování podílových listů podílového fondu dojde dne 24. srpna 2005.

Dalším záměrem po přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond je jeho následné sloučení do fondu J&T PERSPEKTIVA.

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto dále informuje, že Komise pro cenné papíry rozhodnutím č.j. 41/N/111/2005/1 ze dne 10. srpna 2005, které nabylo právní moci dne 23. srpna 2005, schválila změnu statutu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.,

Změny spočívají především v změně vstupní přirážky, která je nyní stanovena ve výši 0% a výstupní srážka, která je nyní stanovena také ve výši 0%. Poplatky dle sazebníku SCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny klientem.

Bezúplatné úplné znění statutu je k dispozici v sídle investiční společnosti od 9:00 do 16:00 hodin každý pracovní den, přičemž investiční společnost může tento čas v mimořádných případech upravit, a na webové stránce investiční společnosti.

Informace k fondu nebo investiční společnosti lze získat na adrese J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, na webové stránce www.jtam.cz, e-mail: info@jtam.cz a na bezplatné telefonní lince +420 800 149 172.