Změna Všeobecných obchodních podmínek a ceníku od 24.7.2012

22.07.2012

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Všeobecných obchodních podmínek a ceníku platných od 24.7.2012. Všeobecné obchodní podmínky a ceník byly upraveny v souvislosti se zahájením vydávání podílových listů nových fondů.