Zrušení podílového fondu J&T OPPORTUNITY SKK

17.3.2005

Investiční společnost v souladu s § 98 zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování požádala Komisi pro cenné papíry o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu a zrušení fondu J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Důvodem je odkoupení všech podílových listů fondu. Investiční společnost tedy od dnešního dne zastavuje prodej podílových listů fondu z důvodu jeho zrušení a nadále nebude zveřejňovat ani informační povinnost.