Zveřejnění aktualizovaného znění statutů fondů - 1.6.2011

1.6.2011

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že s účinností 1. června 2011 jsou v souladu s ustanovením zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování aktualizovány údaje, uvedené ve statutech a zjednodušených statutech obhospodařovaných fondů kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (fond je v procesu likvidace) EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a. s. (fond je v procesu likvidace) Předmětem této změny jsou informace o výkonnosti, skutečných i předpokládaných výsledcích hospodaření fondu kolektivního investování, která vyžadují pravidelnou aktualizaci a další jednoduché změny, která se netýkají postavení nebo zájmů podílníků fondů kolektivního investování. Uvedená změna nepodléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.