Aktuality

17.2.2014

Aktualizace statutů fondů a Klíčových informací pro investory ke dni 17.2.2014

Vážení klienti, investiční společnost informuje, že údaje uvedené ve statutech fondů, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 17. února 2014. Dále vám sdělujeme, že ke dni 17. února 2014 byly rovněž aktualizovány Klíčové informace pro investory.

Společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že dne 19. srpna 2013 nabyl účinnost nový zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který mění podmínky investování do fondů kvalifikovaných investorů.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 16. srpna 2013 došlo ke změně statutů fondů pro kvalifikované investory.

Investiční společnost upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.:

Investiční společnost začala vyplácet podílníkům prostředky zrušeného fondu Druhý fond KSIO otevřený podílový fond.

15.2.2013

Aktualizace statutů fondů a Klíčových informací pro investory ke dni 15.2.2013

Vážení klienti, investiční společnost informuje, že údaje uvedené ve statutech fondů, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 15. února 2013. Dále vám sdělujeme, že ke dni 15. února 2013 byly rovněž aktualizovány Klíčové informace pro investory.

Upozorňujeme klienty na změnu Všeobecných obchodních podmínek a Ceníku platných od 10.9.2012.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 30. června 2012 je v souladu s novelou zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování aktualizováno znění všech statutů fondů obhospodařovaných investiční společností. Zároveň investiční společnost informuje klienty, že s účinností od 30.6.2012 je vydáno Sdělení klíčových informací pro všechny fondy určené veřejnosti.

Upozorňujeme klienty, že k 30.6.2012 je zjednodušený statut fondů nahrazen dokumentem s názvem Sdělení klíčových informací, které naleznete zde.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Všeobecných obchodních podmínek

Vážení klienti,

v souvislosti s novelou zákona č.189/2004 Sb. o kolektivním investování je investiční společnost povinna poskytnout každému investorovi s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice sdělení Klíčových informací pro investory.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. , se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje:

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Všeobecných obchodních podmínek a ceníku platných od 1.12.2011.

Investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „investiční společnost“), obhospodařující fond kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „J&T HIGH YIELD CZK“), oznamuje, že z důvodu naplnění zákonného limitu 100 podílníků je povinna ukončit vydávání podílových listů fondu novým klientům.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Všeobecných obchodních podmínek platných od 8.9.2011.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že ode dne 1. července 2011 nabývají účinnosti změny statutů fondů:

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto upozorňuje na změnu Všeobecných obchodních podmínek platných od 1.7.2011. Všeobecné obchodní podmínky nově upravují podmínky nákupu a odkupu podílových listů v případě vedení emise podílových listů v samostatné evidenci.