Aktuality

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu a fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 29.7.2002.

Od 1.7.2002 nákup podílových listů fondů J&T AM PERSPEKTIVA a fondu investAGe AG7 již s poplatky . U fondu investAGe AG2000 nadále nákup podílových listů bez vstupní přirážky, podílník hradí pouze poplatek Střediska cenných papírů.

Od 15.04.2002 probíhá akce "Prodej podílových listů bez poplatků". Akce je vyhlášena pro fondy AG7 FOND, AG2000 FOND a fondy J&T AM PERSPEKTIVA.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 8.4.2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 28.3.2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 25.3.2002.

Dne 6.2. 2002 nabylo právní moci usnesení o výmazu Zemědělského investičního fondu VYSOČINA, a.s. Důvodem je jeho transformace na otevřený podílový fond, který bude nadále spravován pod názvem J&T Asset Management, investiční společnost, a. s., VYSOČINA – otevřený podílový fond.

Dne 28.1.2001 nabylo právní moci usnesení o výmazu Investičního fondu Bohemia dopravy - Komenius, a.s. Důvodem je jeho transformace na otevřený podílový fond, který bude nadále spravován pod názvem J&T Asset Management, investiční společnost, a. s., KOMENIUS – otevřený podílový fond.

Představenstvo investiční společnosti J&T Asset Management rozhodlo o obnovení odkupování podílových listů otevřených podílových fondů soustředěných do rodiny fondů J&T AM Perspektiva s účinností od pondělí 24. září 2001.

Otevřený podílový fond ARNOLD, který je od roku 1999 ve správě investiční společnosti J&T Asset Management byl se souhlasem Komise pro cenné papíry sloučen s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Nového strategického partnera získala investiční společnost investAGe. Stala se jím investiční společnost J&T Asset Management, člen finanční skupiny J&T, která touto akvizicí posílila svou pozici na poli kolektivního investování.

Nabytím právní moci vstoupil od 13. července v platnost souhlas Komise pro cenné papíry se sloučením otevřeného podílového fondu Present Progres s podílovým fondem J&T Asset Management PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Investiční společnost J&T Asset Management v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry a usnesením soudu dokončila přeměnu investičního fondu Present Progres na otevřený podílový fond s názvem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PRESENT PROGRES - otevřený podílový fond.

Nabytím právní moci vstoupil od 20. dubna v platnost souhlas Komise pro cenné papíry se sloučením otevřeného podílového fondu MIDRUF s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Otevřený podílový fond CORUS GARANT, který obhospodařuje od roku 1999 investiční společnost J&T Asset Management, je připraven na základě uděleného souhlasu Komise pro cenné papíry ke sloučení s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA - P otevřený podílový fond peněžního trhu.

Přes řadu legislativních problémů probíhá v investičních společnostech přeměna investičních fondů vzniklých v kupónové privatizaci na otevřené podílové fondy.
Investiční společnosti J&T Asset Management od poloviny loňského roku Komise pro cenné papíry schválila přeměnu už 11 fondů,  které postupně vytváří rodinu otevřených podílových fondů J&T AM PERSPEKTIVA.

Komise pro cenné papíry udělila dne 15. 11. 2000 povolení ke sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP 94 - otevřený podílový fond (dále také slučovaný podílový fond) s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - A globální akciový otevřený podílový fond (dále také přejímající podílový fond).

Rodina otevřených podílových fondů J&T Asset Management PERSPEKTIVA je vytvořena.

Komise pro cenné papíry povolila otevření bývalého Veletržního uzavřeného podílového fondu, spravovaného investiční společností J&T Asset Management (J&T AM). Nově vzniklý subjekt se stane prvním z pilířů rodiny otevřených podílových fondů, kterou J&T AM vytváří. Rodina fondů skupiny J&T AM PERSPEKTIVA bude vytvořena z celkem 14 fondů s majetkem kolem 1,4 miliardy korun, které v současné době J&T Asset Management spravuje.